7 Şubat 1924: Türk Kadınlar Birliği, Türkiye’de Nezihe Muhiddin liderliğinde kuruldu.

Türk Kadınlar Birliği 86 yıl önce bugün, 7 Şubat 1924'te kuruldu. Temel amacı "kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılması" olan Türk Kadınlar Birliği'nin ilk başkanlığını, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin öncü ismi Nezihe Muhiddin üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasal partisi Kadınlar Halk Fırkası'nın da kurucusu olan Nezihe Muhiddin, Türk Kadınlar Birliği'nin amacını, "Biz Türk kadınları toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk kadınlarını bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye'de kadın ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğidir" sözleriyle özetlemişti...

Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluşuna hükümetin izin vermediği 1924 yılının ilk günlerinde öğrenildi. Ocak sonu ve Şubat ayı başında Kadınlar Halk Fırkası kurucu heyeti, sekiz aylık bir beklemeden sonra kuruluş izni alamayınca Kadın Birliği adı altında bir cemiyet teşkil etmeye karar verdi.(bu cemiyetin adı daha sonra Türk Kadınlar Birliği olacaktır). Kurucu heyet, KHF'nin nizamnamesini bütünüyle değiştirdi.
Heyet bu defa izin alabilmek için göze batan "hak, hukuk" taleplerini geri çekti. Bununla da kalmayıp Birliğin siyasetle ilgisi olmadığı ibaresi bir madde olarak nizamnameye eklendi. Nizamnamedeki, kadınların "hukuk-i siyasiyye"sinin alınmasına ilişkin "ünlü" 2. Maddeyi kaldırdı ve yerine "Kadınlığı düşünsel ve toplumsal alanlarda yükselterek çağdaş ve gelişmiş bir yere eriştirmek" amacı geçirildi.
Kurucu heyet, yeni cemiyetin nizamnamesini "mümkün olduğu kadar" iktidarın kabulleneceği maddelerden oluşturarak yeniden Vilayete başvurdu. Kadın Birliği resmen 7 Şubat 1340 (1924) günü kuruldu.
Aynı yıl yaşanan bir başka gelişme, Dr. Safiye Ali'nin "Beyne'l Milel Kadınlar Kongresi"ne katılmasıydı. Himaye-i Etfal Cemiyeti merkez Yönetim Kurulu Üyesi Safiye Ali'nin söz konusu kongreye Türkiye'den katılan ilk kadın delege olduğu duyuruldu.
7 Şubat 1924 tarihinde kurulan Türk Kadınlar Birliği’nin, kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli eşi Latife Hanım’da Türk Kadınlar Birliği’ne büyük destek vermiştir. Türk Kadınlar Birliği’nin kuruluş amacı, kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama aktif olarak katılmasının sağlanması idi.
Bu bakış, gayret ve çalışmalar sonucu 1926 yılında kabul edilen Medeni Yasa ile kadın toplum içinde kimliğini elde etmiş, 1930 yılında da kadınlarımız, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını yasayla kazanmıştır. Türk Kadınlar Birliği, aynı yıl 11 Nisan’da İstanbul’da büyük katılımlı bir miting düzenlemiştir. 1933 yılında kadınların, köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilebilme, 1934 yılında ise, TBMM.’ne girebilme haklarını elde etmeleri üzerine, 7 Aralık 1934 günü, Kadınlar Birliği ikinci büyük kadın mitingini düzenlemiştir. Türk Kadınlar Birliği 1935 yılında, Cumhuriyetin ilk uluslararası Dünya Kadınlar Birliği toplantısına da ev sahipliği de yapmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir