TÜRKİYE İTTİFAKI’NIN KURULUŞ AMACI GELECEKTEKİ PLANLARI İTTİFAK BİLEŞENLERİ GÖREV VE YETKİNLİKLERİ

TÜRKİYE İTTİFAKI GENEL SEÇİM PROTOKOLÜ

PROTOKOL 1

ADALET BİRLİK PARTİSİ ve CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ ile beraber 14 Mayıs 2028 tarihinde gerçekleştirilecek olan 29'ncu Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine, 2839 sayılı Kanunun 12/A maddesi ve işbu protokol uyarınca “Türkiye İttifakı" unvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir.

Türkiye İttifakı, Ülkemizin demokratik geleceği için önemli bir adımı temsil ediyor. Bu Protokol, toplumsal uzlaşı ve katılımcılık temelinde, güçlü bir parlamento yapısının oluşturulmasını amaçlayan bir vizyonu yansıtıyor.

Toplumsal Sorunlar ve Kriz: Türkiye İttifakı, ülkemizin yaşadığı derin siyasi ve ekonomik krizleri kabul ediyor. Bu krizin temel sebebinin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olduğunu belirtiyor.

Ortak Sorumluluk: İttifak, bu krizi aşmak için uzlaşma ve birlik içinde çalışmayı vurguluyor. Demokratik siyasetin güçlendirilmesiyle sorunların çözülmesini hedefliyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: İttifak, etkin yasama, şeffaf yürütme ve bağımsız yargı ile kuvvetler ayrılığının sağlandığı bir sistem inşa etmeyi taahhüt ediyor. Bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasiyle taçlandırıldığı bir yapıyı hedefliyor.

İstişare ve Uzlaşı: İttifak, demokrasinin temel ilkeleri olan istişare ve uzlaşmayı esas alarak çalışma yürüttüğünü belirtiyor.

Hedefler: Kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla mücadele, siyasi etik ve millete hizmet odaklı makamların güvence altına alınması hedefleniyor.

“Güçlü Türkiye”: İttifak, bu sistemin Türkiye’ye adalet, barış, refah ve huzur getireceğine inanıyor.

Bu Protokol, Türkiye’nin demokratik geleceği için önemli bir adımı temsil ediyor.

Milletin sesine kulak vererek uzlaşan ve bu uzlaşısını Türkiye İttifakı ile taçlandıran ADALET BİRLİK PARTİSİ ve CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ ile beraber, Türkiye İttifakı unvanı ile farklı siyasi partiler olarak hükmî şahsiyetlerini muhafaza ederek seçimlere girecekler ve Milletvekili seçim kanunu ile diğer mevzuatta yer alan esaslara göre, ayrı ayrı milletvekili aday listeleri vereceklerdir.

PROTOKOL 2

Türkiye İttifakı'nın 14 Mayıs 2028’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ortak Cumhurbaşkanı adayı, Sayın İrfan Uzun’dur. Türkiye İttifakı, Sayın İrfan Uzun’un yeni hükûmet sistemine göre büyük bir seçmen desteği ile Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacak, gayret gösterecektir.

 

Türkiye İttifakı, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın İrfan Uzun’u ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

 

Bu ittifak, yeni hükûmet sistemi çerçevesinde Sayın Uzun’un büyük bir seçmen desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilmesi için birlikte çalışacak ve gayret gösterecektir. Türkiye İttifakı, ülkemizin tüm siyasi eğilimlerini temsil ediyor ve ekonomi, adalet, eğitim gibi sorunların çözümü için elinde reçeteler bulunduruyor.

 

Bu anlamda, Türkiye İttifakı’nın adayı Sayın İrfan Uzun, Türk devletinin temsilcisi olarak seçmenlerin oylarına talip olmaktadır.

 

Çanakkale Zaferi ruhuyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ilkelerini savunacaklarına dair kararlılıkla yola çıkan bu ittifak, Türk milletinin birliğini ve geleceğini koruma amacını taşımaktadır.

PROTOKOL 3

Türkiye İttifakı, ulusal birliğin ve toplumsal dayanışmanın simgesi olarak, Türkiye'nin iç ve dış tehditlere karşı koyma iradesinin bir yansımasıdır. Bu ittifak, yerli ve milli değerlerin korunması ve savunulması adına, siyasi arenada nadir görülen bir ahlaki ve stratejik uzlaşmayı temsil etmektedir.

 

14 Mayıs 2028 seçimleri öncesinde Adalet Birlik Partisi ve Cumhuriyet ve Adalet Partisi tarafından kurulan bu ittifak, milli bekayı temel alarak, Türkiye'nin egemenlik haklarını ve toplumsal dokusunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Türkiye İttifakı, sadece geçici bir seçim işbirliği olmanın ötesinde, ülkenin karşılaştığı zorluklara karşı duruşunu pekiştiren, tarihi bir birlikteliğin adıdır. Bu ittifak, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kritik bir dönemeçte, ulusal çıkarları ve toplumsal ahlakı önceliklendiren bir yol haritası sunmaktadır.

 

Bu çerçevede, Türkiye İttifakı tarihi bir birliktelik olarak önem taşımaktadır

PROTOKOL 4

Türkiye İttifakı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma” hedefini yakalama azmi ile milli ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini ilelebet yaşatma iradesidir.

 

ADALET BİRLİK PARTİSİ ve CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ, Sakarya’da düzenlenen Türkiye Konuşuyor mitingi ile, mili diriliş ruhu ile harekete geçmiş, devleti ve millet iradesini tahkim eden bir Anayasa değişikliği neticesinde güçlü bir yönetim sistemi için yola çıkmış. Böylelikle Türkiye yeni bir siyasi sürece girmiştir ve bundan geriye dönüş olmayacaktır.

 

Türkiye İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. Bu kararlılık ve işbirliği ile ittifakımız Türkiye’yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak ülkemizin ikinci Yüzyılının başlangıcında hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra, Tüm inançların baskı altında kalmaması, insanların her türlü beşerî ihtirastan uzak olarak Allah'a inanmaları ve inançlarının gereğini yerine getirme imkânına kavuşmalarıyla Allah yolunda yapılması istenen savaş hedefine ulaşmış, İ’la-yı Kelimetullah uğruna asırlarca dünya barışının ve adaletinin teminatı, İslam aleminin ve bütün mazlum milletlerin yegane ümidi olan Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek, vizyonun alt yapısını adım adım inşa edecektir.

14 Mayıs’ta birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye için hayati önemi haizdir. 14 Mayıs seçimleri, bir taraftan Türkiye’yi hedef alan sistematik saldırılara karşı güçlü bir cevabın verileceği, diğer taraftan da ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atarak, bu saldırıları kalıcı olarak bertaraf edecek ve Türkiye’yi parlak bir istikbale taşıyacak yeni hükümet sisteminin tam olarak yürürlüğe girecek seçimlerdir.

 

İnanıyoruz ki 14 Mayıs’ta milletimiz tercihini büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yola çıkmış, şeffaf, bağımsız, kirli hesaplardan uzak, hasbi duygularla kurulmuş, Türkiye İttifakı’ndan yana kullanacaktır.

Türkiye İttifakı’nın yolu Birlik, Türkiye’nin ufku aydınlıktır.

Gayret bizden, Yardım Allah’tandır.

Rabbim Ülkemizi Korusun, Rabbim Milletimizi korusun

ADALETBİRLİKPARTİSİ-LOGO-

ADALET BİRLİK PARTİSİ

İRFAN UZUN

ADALET BİRLİK PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

CumhuriyetAdaletPartisi

 

 

AHMET SEVİM

CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

TÜRKİYE İTTİFAKI VİZYON

Vizyon: Türkiye ittifakının vizyonu, ülkenin eğitim sistemini iyileştirmek ve milli değerleri koruyarak toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, ulusal kimliği güçlendirirken ekonomik kalkınma ve dilin korunmasına katkıda bulunmaktır.

TÜRKİYE İTTİFAKI MİSYON

Türkiye İttifakı’nın misyonu, çağdaşlaşmaya ve ilerlemeye yönelik bir bakış açısıyla Türk Eğitim Sistemini geliştirmek ve milli bir eğitim modeli oluşturmaktır. Bu misyon, eğitim, ekonomi, gençlik, aile, milli savunma, tarım, dış politika, madenler, su ve diğer önemli alanları kapsamaktadır. İttifak, bu alanlarda işbirliği yaparak Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TÜRKİYE İTTİFAKINDA GENEL SEKRETER GÖREVLERİ:

1. Türkiye İttifak Kurucu Başkanının imzasına veya onayına sunulacak yazıları incelemek ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak.

2. Faks, posta veya e-posta yoluyla Türkiye İttifakına ulaşan evrakları incelemek ve İttifak Ortaklarını bilgilendirmek.

3. Türkiye İttifak Ortakları tarafından verilen inceleme ve araştırma görevlerini yerine getirmek.

4. Uluslararası ziyaretler, toplantılar ve görüşme talepleriyle ilgili yazışmaları İttifak Ortakları Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak.

5. TBMM’de komisyonlarda görevlendirilecek kişiler için yetki belgeleri düzenlemek.

6. Sorulan yazılı ve sözlü soru önergelerini izleyerek, cevapların hazırlanmasını takip etmek.

7. Türkiye İttifak Birimlerin verimli ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak.

8. Türkiye İttifak Ortakları ve Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapmak.

9. Kurullarda alınan kararların yazılması ve saklanmasını sağlamak.

10. Türkiye İttifak Ortaklarının Yönetim Kurulu kararlarının zamanında ve uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

11. Türkiye İttifak Ortaklarının Yönetim emirleri, ilgili mevzuat hükümleri ve kurumun amaç ve politikaları dâhilinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

TÜRKİYE İTTİFAKINDA İTTİFAK SÖZCÜSÜ GÖREVLERİ:

1. Kamuoyu İletişimi: Türkiye İttifakı sözcüsü, Türkiye İttifakı politikalarını ve görüşlerini kamuoyuna iletmekten sorumludur. Basın toplantıları, röportajlar ve yazılı açıklamalar aracılığıyla parti görüşlerini aktarırlar.

2. Medya İlişkileri: Türkiye İttifakı sözcüsü, medya kuruluşlarıyla iletişim kurar ve Türkiye İttifakı hakkında haberlerin doğru ve tarafsız bir şekilde yayınlanmasını sağlar. Medya temsilcileriyle görüşmeler yapar ve basın bültenleri hazırlar.

3. Türkiye İttifakı İmajı Yönetimi: Türkiye İttifakı sözcüsü, Türkiye İttifakı imajını korumak ve geliştirmek için çalışır. Skandallar, yanlış anlamalar veya olumsuz haberlerle başa çıkmak için stratejiler geliştirirler.

4. Türkiye İttifakı Programı ve Politikalarının Tanıtımı: Türkiye İttifakı sözcüsü, Türkiye İttifakı programını ve politikalarını halka tanıtmak için etkin iletişim stratejileri kullanır. Seçim dönemlerinde bu görevleri daha yoğun bir şekilde yerine getirirler.

5. Türkiye İttifakı İçi İletişim: Türkiye İttifakı içindeki üyelerle iletişim kurarlar. Parti liderleri ve diğer yöneticilerle koordinasyon sağlar ve parti içi toplantılarda bilgi paylaşımında bulunurlar.

Türkiye İttifakının Vaatleri şu ana başlıklarla açıklandı:

 

1. Adalet, Hukuk ve Yargı Politikaları

2. Bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm

3. Çevre Politikaları

4. Deprem Politikaları

5. Dış politika,

6. Düzensiz Göç Politikaları

7. Eğitim ve öğretim Politikaları

8. Ekonomi, finans ve istihdam Politikaları

9. Enerji Politikaları

10. Gıda Politikaları

11. İklim Değişikliği Politikaları

12. Kamu yönetimi Politikaları

13. Sağlık Politikaları

14. Sanat ve Sanatçı Politikaları

15. Savunma, İç ve Sınır Güvenliği Politikaları

16. Sektörel politikalar

17. Sosyal politikalar

18. Su Politikaları

19. Tarım Politikaları

20. Yazılım Politikaları

21. Yenilenebilir Enerji Politikaları

22. Yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim Politikaları

1. Adalet, Hukuk ve Yargı Politikaları: Bu alanda daha bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi oluşturmayı hedefliyorlar.

2. Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm: Ar-Ge’ye yatırım yaparak teknolojik gelişmeyi desteklemeyi planlıyorlar.

3. Çevre Politikaları: Sürdürülebilir çevre politikalarıyla doğal kaynakları korumayı amaçlıyorlar.

4. Deprem Politikaları: Deprem riskini azaltmak için önlemler almayı taahhüt ediyorlar.

5. Dış Politika: Dış ilişkilerde daha aktif ve işbirlikçi bir yaklaşım benimsemeyi planlıyorlar.

6. Düzensiz Göç Politikaları: Göçmenlerin haklarını korumak ve düzensiz göçü yönetmek için politikalar geliştirmeyi hedefliyorlar.

7. Eğitim ve Öğretim Politikaları: Eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmenleri desteklemek istiyorlar.

8. Ekonomi, Finans ve İstihdam Politikaları: İstihdamı artırmak, ekonomiyi canlandırmak ve finansal istikrarı sağlamayı amaçlıyorlar.

9. Enerji Politikaları: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak enerji güvenliğini artırmayı planlıyorlar.

10. Gıda Politikaları: Gıda güvencesini sağlamak ve tarım sektörünü desteklemek istiyorlar.

11. İklim Değişikliği Politikaları: İklim değişikliğiyle mücadele için adımlar atmayı taahhüt ediyorlar.

12. Kamu Yönetimi Politikaları: Daha şeffaf, hesap verebilir ve etkili bir kamu yönetimi oluşturmayı hedefliyorlar.

13. Sağlık Politikaları: Sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi ve sağlık alanında reformlar yapmayı planlıyorlar.

14. Sanat ve Sanatçı Politikaları: Sanatı desteklemek ve sanatçıların haklarını korumak istiyorlar.

15. Savunma, İç ve Sınır Güvenliği Politikaları: Ülke güvenliğini sağlamak için stratejik adımlar atmaya odaklanıyorlar.

16. Sektörel Politikalar: Farklı sektörlerde rekabetçiliği artırmayı hedefliyorlar.

17. Sosyal Politikalar: Dezavantajlı grupları desteklemek ve sosyal refahı artırmak istiyorlar.

18. Su Politikaları: Su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yönetmeyi taahhüt ediyorlar.

19. Tarım Politikaları: Tarım sektörünü modernize etmek ve çiftçilere destek vermek istiyorlar.

20. Yazılım Politikaları: Teknoloji alanında yazılım geliştirmeyi teşvik etmeyi planlıyorlar.

21. Yenilenebilir Enerji Politikaları: Temiz enerji kaynaklarına geçişi desteklemeyi hedefliyorlar.

22. Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim Politikaları: Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak için önlemler almayı taahhüt ediyorlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir