UZUN, Uzel traktör fabrikası eski çalışanları işçi temsilcileri, Sendika Genel Başkanı ile bir araya geldi.

Adalet birlik partisi Genel Başkanı Sayın İrfan UZUN 24.EKİM:2021 Pazar günü Eyüp’te Uzel traktör fabrikası eski çalışanları işçi temsilcileri, Sendika Genel Başkanı ile bir araya geldi. Genel Bakan UZUN; “Vermiş oldukları hukuksal mücadele yanlarında olacağını, bu ziyaretin siyasi bir ziyaret olmadığını, kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu ve bu süreçte yaşadıkları sorunları çok iyi bildiğini dile getirdi. Yaptığı konuşmada işçi temsilcisini dinlediğini, Uzel Traktör fabrikasının önünde çadır kurduklarını, bu çadırda 24 saat kaldıklarını ve haklarını sonuna kadar almak için bu mücadeleye devam edeceklerini sayın UZUN’a ilettiler. Toplantının devamında söz alan çalışanlar, Şuan fabrika yerinin Vera Varlık şirketi tarafından alındığını iletmesi üzerine söz alan UZUN; ülkede Adaletin olmadığını Vera varlık şirketi gibi şirketlere onay veren her kimse her ne olursa olsun hukuk önünde hesap vermelerini sağlayacağını, Varlık şirketlerinin Anayasamıza aykırı olarak düzenlendiğini ve Sebepsiz zenginleşme sağladıklarını, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca sebepsiz zenginleşme, sözleşme ve haksız fiiller gibi bir borç kaynağıdır. Haklı bir neden olmaksızın bir kimsenin başkasının mal varlığından veya emeğinden ötürü zenginleşmesine sebepsiz zenginleşme denmektedir. Yani bir kişinin malvarlığında artış meydana gelirken diğer kimsenin malvarlığında azalma olmalı ve bu artış ve azalmanın arasında bir illiyet bağı bulunmalıdır. İfadelerine yer veren UZUN, konuşmanın devamında,

Türk Borçlar Kanunu md. 77 Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. Açıkça kanun maddesinde yer almaktadır. Burada alacaklarında dolayı satın aldığını iddia eden varlık şirketi bu kanun uyarınca bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür. İfadelerine yer verdi.

UZEL TRAKTOR

Sayın UZUN;  2004 Sayılı İcra ve İflas kanunu işçilik alacaklarının önceliğini düzenleyen temel mevzuattır.  Adi ve Rehinli Alacakların Sırası. Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş ise satış tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine şümulü Kanunu Medeninin taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: Birinci sıra: İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacaklar,

Ülkemizde uygulanan hukuk sistemi, Adamı olmayanlar için bir zulüm olarak ilerlemekte. Varlık şirketleri yetkilileri at koşturuyorlar adliyelerde. Bu çarpık düzene dur demek için ne gerekiyorsa yapılması konusunda mücadeleye devam edeceklerini ileten UZUN, Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar, kral bile olsa adaletten üstün değildir. “Adalet, mülkün temelidir!” Ülkeye öyle bir Adalet sistemi getireceğiz ki tüm Dünya Milletleri, Yargılanmak zorunda kaldıklarında Türk Mahkemelerinde yargılanmak isteyeceklerdir. ifadelerine yer verdi.

Her ne olursa olsun bu süreçte tüm çalışanların yanında olacağını ve haklarını almaları konusunda hukuksal destek vereceğini ileterek fabrika önünde bulunan çadırdan ayrıldılar. Toplantıya, Teşkilatlanmalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bilal YALÇIN, Türkiye Engelsiz Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir VARLI, Bilim Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hakan UZUN, İstanbul İl Başkan yardımcısı Sayın Ersin VARAO Katılmışlardır.

uzel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir