UZUN’DAN ANAYASANIN 101. MADDESİNE RAĞMEN YSK’NIN ALMIŞ OLDUĞU KARARINA SERT TEPKİ | ALENİ VE BİLEREK SUÇ İŞLEDİLER

Referandumda mühürsüz oyları kabul eden, İBB seçimlerini yenileyen, parmak boyasını reddeden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tüm itirazlara ve  karşın Erdoğan’ı üçüncü kez cumhurbaşkanlığı aday pusulasına koydu. 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan yarışacak. Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Sayın İrfan UZUN, “YSK, bu karar ile anayasayı ve uluslararası anlaşmaları çiğnemeye devam ediyor, yok sayıyor ve ihlal ediyorlar.  YSK üyeleri kasten suç işliyorlar. Siyasal erk korumasıyla kendilerini fiili bir dokunulmazlık içinde hissediyor olabilirler. Ancak bu erk değiştiğinde mutlaka yargılanacaklar” dedi.

YSK'ya 27 Mart 2023 Günü 1644417 SAYI alındı belgesi ile YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA Başvuran UZUN,

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “diploma” ve “üçüncü dönem” tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını, Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Sayın İrfan UZUN 'un Yüksek Seçim Kurulu (YSK)' na dört sayfalık  dilekçe ile başvuru yaptı ve tüm itirazlarına karşın oybirliğiyle YSK kabul etti.

ANAYASA 101. MADDE VURGUSU

YSK, 28 Mart’ta geçici cumhurbaşkanı adayı listesini yayımladı. Listede Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yer aldı. Erdoğan’ın adaylığına çok sayıda parti ve seçmen itiraz etti. Erdoğan’ın 2014 ve 2018’de iki kez cumhurbaşkanı seçildiği belirtilen ve anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmüne işaret edilen itirazlarda, Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı vurgulandı. İtirazları değerlendiren YSK, kararını dün açıkladı, geçici aday listesindeki 4 ismin adaylığını da kabul etti.

OYBİRLİĞİYLE RET

YSK Başkanı Ahmet YENER. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin adaylıklarına itiraz geldiğini belirterek, “Yapılan değerlendirme sonucunda Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliği ile karar verilmiştir” dedi. Adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin ise yarın kura ile belirleneceğini kaydetti. Yener, Erdoğan tarafından alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazın da reddedildiğini söyledi. YSK’nın YSK Başkanı Ahmet YENER, Başkan Vekili Ekrem ÖZÜBEK, Üye Ali ÜRKER, Üye Battal ÖĞÜT, Üye Talip BAKIR, Üye Dr. Serdar MUTTA, Üye Mahmut AKGÜN, Üye Feyzi EROĞLU, Üye İsmail KALENDER, Üye Ali ÇOPUR' un içlerinde bulunduğu 11 Kurul üyesinin oy birliği ile almış oldukları kararına ise UZUN ve hukukçulardan itiraz yağdı.

 

UZUN "KASTEN SUÇ İŞLEDİLER" Dedi.

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ: Bu karar çok açık bir anayasa ihlalidir ve karar verenler an itibarıyla görevi kötüye kullanma suçu işlemişlerdir. Bir seçim suçu işlemişlerdir.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu: Böyle bir kararın verilmesi anayasanın üstünlüğü ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Anayasayı da yok saymıştır. Üzücü olan bu kararı verenlerin yüksek yargıç sıfatını taşımalarıdır.

Avukat Mustafa Cem Kılıç: Bağımsız hâkim olduklarını unutarak adeta AKP memuru gibi çalışan bu üyeler, yargılanacak ve hesap verecek.

Anayasa hukukçusu Süheyl Batum: YSK üyeleri, yargıç görevlerini kötüye kullanmıştır ve anayasal suç işlemişlerdir. Çok yazık. Türkiye’de yargıçların suç işlediği yeni bir dönem açıldı.

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı İrfan UZUN; YSK oy birliği ile almış olduğu bu kararlarıyla. Biz başka bir rejime geçtik demiş oluyorlar. YSK başkanı ve üyeleri, anayasayı ihlal suçu işlediler. Siyasal erk korumasıyla kendilerini fiili bir dokunulmazlık içinde hissediyor olabilirler. Ancak bu erk değiştiğinde mutlaka yargılanacaklardır. Kasten Suç işliyorlar, Cumhurbaşkanı Seçilme hakkım varken mağduriyetime sebep olup ellerinde bulunan güç ile adaylığımı düşürüp ve Sayın Erdoğan'ın Anayasaya rağmen seçilme hakkı bulunmazken kamunun zararına neden olan YSK üyeleri haksız bir menfaat sağlamış ve kamu görevlileri olarak suç işlemektedirler. Bu hukuksuzluk karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. Anayasayı yok sayarak tarihe kara bir not düşülmüştür. YSK Başkanına bu hukuksuzluğu yazılı ve sözlü olarak ilettik, Benim En doğal hakkım olan Seçme ve Seçilme Hakkımı elimden alarak Seçimlere katılmama ellerinde şuan bulunan yok hükmün de olan yetkileri ile karar almış olabilirler. Ben Bu durumu TÜRK MİLLETİ'nin vicdanına bırakıyorum. 14 Mayısta Sandık iradesi ile İktidara Geldiğimizde bu ve buna benzer verilen hukuksuz kararları alanların yargılanması adına tüm hukuki başvurularımızı yapacağız. ifadelerine yer verdi.

irfanzuun

Uzun Dilekçesinde şunlara yer vermişti;

ADALET BİRLİK PARTİSİ

GENEL MERKEZ ANKARA 27.MART.2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

SAYI NO : 27032023 - 344610001022

İTİRAZ EDEN : Türkiye Cumhuriyeti 14. Dönem Cumhurbaşkanı Adayı ve
Adalet Birlik Partisi GENEL Başkanı İrfan UZUN
Adres : Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No:13 D:83 Çankaya – Ankara / TÜRKİYE
Tel: 03124320661 DAHİLİ NO: 461 Email: irfanuzun@abparti.org.tr GSM:05322628102

KONU : T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/254 Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Recep Tayyip Erdoğan’ın başvurularının kabulüne kararı Anayasanın Madde:101 ve 116 ncı maddelerine ve 6271 Cumhurbaşkanlığı seçim Kanunu 3. Maddesi ve eklerine aykırıdır iptali gerekir. 3. DÖNEM ENGELİ bulunmaktadır.

İZAHAT :
YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/112 Nolu kararı, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 3/ 1. ve 2. maddeleri T.C. Anayasasının Madde: 101 ve 116/2 maddelerine aykırı olarak düzenlenmiş olup Yüksek seçim Kurulunun almış olduğu T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 2023/254 şartına yönelik verilen kararının aşağıda belirtmiş olduğum gerekçeler ile iptal edilmesi gerekmektedir.
1. I. Cumhurbaşkanı A. Adaylık ve seçimi(1) MADDE 101- (Değişik: 21/1/2017-6771/7 md.) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. Demektedir.

2. MADDE 116- (Değişik: 21/1/2017-6771/11 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.

3. Anayasa’nın 2007 yılında değiştirilen 101/2 nci maddesine göre “Cumhurbaşkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

4. Anayasa’nın 101. Maddesi 2017 Yılında değişiklikler yapılırken, Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri arttırılmış. Ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2 maddesi dışında kaldığı yolunda bir geçici madde de konulmamıştır.

5. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Aşağıda görüldüğü gibi 2014 yılında yapılan seçimlerde Halk tarafından 12. ve 2018 yılında yapılan seçimlerde yine Halk tarafından 13. Dönem Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Anayasanın Madde: 101 e göre Aday gösterilme imkanı bulunmamaktadır. Anayasaya göre 3. Dönem Engeli vardır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

1. Cumhurbaşkanı 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal ATATÜRK
2. Cumhurbaşkanı 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950 İsmet İNÖNÜ
3. Cumhurbaşkanı 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960 Celal BAYAR
4. Cumhurbaşkanı 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966 Cemal GÜRSEL
5. Cumhurbaşkanı 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973 Cevdet SUNAY
6. Cumhurbaşkanı 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980 Fahri KORUTÜRK
7. Cumhurbaşkanı 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989 Kenan EVREN
8. Cumhurbaşkanı 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993 Turgut ÖZAL
9. Cumhurbaşkanı 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000 Süleyman DEMİREL
10. Cumhurbaşkanı 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007 Ahmet Necdet SEZER
11. Cumhurbaşkanı 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014 Abdullah GÜL
12. Cumhurbaşkanı 28 Ağustos 2014 - 24 Haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan
13. Cumhurbaşkanı 24 Haziran 2018 – 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan

6. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir Demektedir. Fakat Seçimin yenilenmesi Meclis tarafından alınmamıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından alınmıştır. Cumhurbaşkanının 10.03.2023 tarihli ve 2023/121 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiş olup, anılan karar Resmî Gazete’nin 10.03.2023 tarihli ve 32128 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

7. Seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından alındığı için Sayın Recep Tayyip Erdoğan Anayasanın 101/2 116/3 üncü maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez.

8. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için alınan karar Anayasaya Aykırıdır. Bu yüzden Adaylığının reddi gerekmektedir.

9. Yasama Organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanının kararname adı altında çıkarabilmesi nedeni ile, adaylık engeline yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 1 inci protokolünün 3 üncü maddesine de aykırılık yaratılmıştır.

10. Anayasamızın 101/2 ve 116/2 ve 3 Maddeleri şartına yönelik verilen kararının belirtmiş olduğum gerekçeler ile iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Anayasamızın 6. maddesi hükmüne aykırıdır “(Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” Kesin hüküm bulunan Anayasaya göre Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
DELİLLER :
1. T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU’nun 2023/112 ve 2023/254 karar sayılı yazıları
2. 1982 Anayasası ve sair ilgili kanun hükümleri.
3. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 3. Maddesi Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması MADDE 3 – (Değişik: 25/4/2018-7140/3 md.) (1) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. (2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
4. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU ve sair ilgili kanun

SONUÇ İSTEM : Yukarıda açıkladığım sebeplerle İtirazın kabulü ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 14. Dönem Cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımamasına rağmen aday gösterilmesi karşısında, adaylığının iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.
Dağıtım; Bilgi
1. TBMM Başkanlığına
2. Cumhurbaşkanlığına 1. AB Parti MKYK- MYK Genel Merkez Ankara
3. Yüksek Seçim Kurulu Bakanlığına 2. AB Parti Kırklareli il Başkanlığı
4. Anayasa Mahkemesine

İRFAN UZUN

CUMHURBAŞKANI ADAYI

ADALET BİRLİK PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir