ADALET BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI İRFAN UZUN HİÇBİR KİMSE VEYA ORGAN KAYNAĞINI ANAYASADAN ALMAYAN BİR DEVLET YETKİSİ KULLANAMAZ

ADALET BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI İRFAN UZUN HİÇBİR KİMSE VEYA ORGAN KAYNAĞINI ANAYASADAN ALMAYAN BİR DEVLET YETKİSİ KULLANAMAZ. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANI VE ÜYELERİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU İŞLEMİŞLERDİR. İfadelerine yer verdi.

Sayın UZUN; Yaptığı açıklamada

Yüksek Seçim Kurulu Karar No: 223/242 Yüz bin (100.000) imza kampanyasına yönelik 6271 sayılı kanunun 8/A maddesinin uygulanmasının Anayasaya aykırılığı ile bu kanuna dayanılarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen 2023/112 Karar numaralı kararının iptal edilmesine ilişkin. Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesini, bu doğrultuda; CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU Kanun Numarası 6271 ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 67. Maddesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Saat 16:00’da giden kayıt sistemi sonrası imza atmak isteyen vatandaşların kanuni olarak oy kullanma hakkını kullanamaması. 81 ilde bulunan ilçe seçim kurulları 79 ilde bulunan ilçelerin çoğunda farklı farklı ilçelerde olup. KIRŞEHİR iline bağlı AKÇAKENT ve ÇİÇEKDAĞI İLÇE SEÇİM KURULLARI YERKÖY/YOZGAT ilinde bulunmaması. Sadece BİTLİS ve TUNCELİ illerinde ilçelerde seçim kurulları mevcut olması Normal seçimlerde %1 Mağduriyet olmuş olduğunu varsaysak Bu Yüzbin İmza için yapılan seçimlerde %90 Mağduriyet içermektedir. Seçimin iptali gerekmektedir.

irfan-uzun
YSK SEÇİMLERE İTİRAZ

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

SAYI NO                     : 29032023 - 344610001023

İTİRAZ EDEN              :Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Adayı ve

Adalet Birlik PartisiGENEL Başkanı İrfan UZUN 

ADRES                            :Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No:13 D:83 Çankaya – Ankara / TÜRKİYE

TEL                              : 03124320661  DAHİLİ NO: 461 Email: irfanuzun@abparti.org.tr

VEKİLİ                                  :   Avukat Abdullah DEMİRYÜREK 

                                                 Avukat Gülçin Melek TAŞDEMİR

 

KONU                         :

1- Yüksek Seçim Kurulu Karar No: 223/242 Yüz bin (100.000) imza kampanyasına yönelik 6271 sayılı kanunun 8/A maddesinin uygulanmasının Anayasaya aykırılığı ile bu kanuna dayanılarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen 2023/112 Karar numaralı kararının iptal edilmesi,

2- Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesini, bu doğrultuda; 6271 sayılı CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 67. maddesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Saat 16:00’da giden kayıt sistemi sonrası imza atmak isteyen vatandaşların kanuni olarak adayını belirleyebilme hakkını kullanamaması ve 81 ilde bulunan ilçe seçim kurulları 79 ilde bulunan ilçelerin çoğunda farklı farklı ilçelerde olup (örneğin KIRŞEHİR iline bağlı AKÇAKENT ve ÇİÇEKDAĞI İLÇE SEÇİM KURULLARI YERKÖY/YOZGAT ilinde bulunmaması, yine sadece BİTLİS ve TUNCELİ illerinde ilçelerde seçim kurullarının mevcut olması)normal seçimlerde %1 mağduriyetin oluştuğunu varsayarakaday gösterme sürecindeki Yüzbin (100.000) imza için yapılan prosedürde mağduriyetin % 90’a vardığın kabul görülecek seçimin iptali gerekmektedir.

 

İZAHAT                       :

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun8/A maddesi T.C. Anayasasının Madde: 6, 10,11, 20, 67, ve 79. maddelerine aykırı olarak düzenlenmiş olup Yüksek seçim Kurulunun almış olduğu Yüzbin İmzanın Cumhurbaşkanlığına adaylık için gösterilmesi şartına yönelik verilen kararınınaşağıda belirtmiş olduğum gerekçeler ile iptal edilmesi gerekmektedir.

 

 • MART.2023 tarihinde vermiş olduğumuz dilekçeye istinaden Yüksek Seçim Kurulu tarafından Talebin REDDİNE Kararı Anayasanın ve Siyasi Partiler Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Kanununun hangi maddesine istinaden alınmıştır belli olmadığı gibi herhangi bir gerekçe içermemektedir.

 

 • Anayasa Madde 79 seçimlerin yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılacağı hükmünü ihtiva etmektedir. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme göreviYüksek Seçim Kurulunun bir görevidir.

 

 • Yüksek Seçim Kurulu olarak almış olduğunuz RED kararını Anayasanın veya Kanunların hangi kanun maddelerine istinadenalındığı belirtilmemiştir ve bu kapsamda verilen karar hukuki değildir. Yüksek Seçim Kurulu’dadahilyetkisini Anayasadan almadığı yetkiyi kullanamaz.

 

 • MART.2023 Tarihi Saat 16:00 ile 17:20 saatleri arasında meydana gelen kesintisürecinde yaşananlar Anayasa hükümlerine (VI. Egemenlik Madde6–Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.) aykırıdır.

 

 • Cumhurbaşkanlığı aday gösterimine yönelik 100.000 imzanın toplanması şekli seçmenler tarafından nasıl yapılacağı kanun maddesinde belli olup ilgili kanun maddesi şu şekildedir:“Aday gösterilmeMADDE 8/A- (Ek: 25/4/2018-7140/7 md.)(5) Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvururlar. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilân edilen listedeki kişiler arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılır ve elektronik ortamda da kaydedilir. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilir. Aday gösterme formları, elektronik ortamda Yüksek Seçim Kuruluna iletilir ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanır. Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi hâlinde, hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilir. İtiraza ilişkin hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir”.

 

 • 81 il ve 922 İlçede bulunan ilçe seçim kurulları 79 ilde bulunan ilçelerin ilçe seçim kurullarının çoğunun farklı farklı ilçelerde olup örnek vermek gerekir ise KIRŞEHİR iline bağlı AKÇAKENT ve ÇİÇEKDAĞI İLÇE SEÇİM KURULLARI YERKÖY/YOZGAT ilinde bulunmaktadır. KİLİS ve YALOVA illerinde Tüm ilçe seçim kurulları ise Merkezde toplanmıştır. Sadece BİTLİS ve TUNCELİ illerinde ilçelerde ilçe seçim kurulları tam olarak mevcuttur.

 

Bu sebeple örnek verecek olursak İstanbul gibi metropol bir şehirde bile İstanbul Anadolu yakasındaki; Ümraniye - Kartal - Tuzla - Kadıköy - Maltepe - Sancaktepe ilçelerinin seçim kurulları KARTAL’daki ANADOLU ADLİYESİ İÇİNDE OLAN SEÇİM KURULLARINA TAŞINMIŞTIR. Trafik ve insan faktörü ele alındığında bu ilçelerde bulunan vatandaşların Kartal ilçesine gitmesi çok olası bir durum değildir ve bu hali ile idari tasarrufla vatandaşlarımızın seçme; şahsım ve diğer Cumhurbaşkanı adaylarının seçilme hakkı ellerinden alınmaktadır.  Yüksek Seçim Kurulu seçim şartlarının gerekli tedbirlerini almayıp her ilçeye ilçe seçim kurulu kurmadığından Anayasal suç işlemektedir. Bu durum da Anayasamızın 6. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

 

 • Siyasi Partiler İlçe seçim kongrelerini Merkezde bulunan farklı ilçelerin kongrelerini yapmak istediklerinde Yüksek Seçim Kurulunun kesinlikle yazılı olarak izin vermemektedir. Örneğin 02.ŞUBAT.2022 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAKANLIĞINA SAYI : 02022022-YSK- 344610001022 KAYIT NO : Adalet Birlik Partisi GENEL MERKEZ ANKARA - 02022022-YSK- 344610001022 KONU : Kırklareli İli PINARHİSAR ve Kofçaz ilçeleri ilçe Kongrelerini yapmak istediğimiz yer Kırklareli Merkez ilçe hudutları içinde bulunduğundan anılan yerde seçimin yapılması konusunda tereddüt hasıl olduğundan bahis ileAdalet Birlik Partisi KIRKLARELİ İLİ PINARHİSAR VE KOFÇAZ İlçe Kongresinin PINARTEPE VE KOFÇAZ İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının denetim ve gözetiminde Kırklareli iline Bağlı Merkez ilçede belirtilen yerde yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı hakkında görüşün tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. Dilekçemize Yüksek Seçim Kurulundan gelen cevap Kırklareli Kofçaz İlçe Seçim Kurulu Merkezde olmasına rağmen Kongreyi merkezde yapmak istediğimizde, Yüksek Seçim Kuruluna Yazdığımız dilekçemize vermiş olduğunuz cevapta Kongrenin Kofçaz ve Pınarhisar ilçe sınırları dışında yapılamayacağı, Kongrenin merkezde yapılması adına verdiğimiz dilekçemiz ise makamınızca red edilmiştir.İlçe kongrelerinin İlçe seçim kurullarının bulunduğu ilçelerde yapılmamasına müsaade etmezken, Ülkenin kaderini değiştirecek bir genel seçimde bunu uygulatmaması hayatın olağan akşına engel ve Hukuksuz bir yaklaşımdır. Anayasanın 6. Maddesine göre alınan karar gereği Seçimin iptal edilmesi gerekmektedir. Vatandaşların bulundukları yerden seçim kurullarına gidip gelmeleri hem hayatın olağan akışına aykırı olup hem de büyük bir israftır. Vatandaşın seçme hakkı idari tasarruf ile ihlal edilmektedir, bu durum Anayasaya aykırıdır, kabulü mümkün değildir.

 

 • Kanun adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvururlar. ilçeleri içerisinde ilçe seçim kurulları bulunmamaktadır. Vatandaşların bunları bilmesi olanaksız olup, bilseler dahi aday belirlemesi için ilçelerinin dışına çıkıp oy kullanıp gelmeleri hem zaman, hem ulaşım zorluğu, otobüs bilet parası veya özel araçları ile gittiklerinde yakacakları yakıt, yemek parası düşünüldüğünde hayatın olağan akışına aykırıdır. EK-1 Liste incelendiğinde bu seçimin Adil bir düzende yapılmadığı aşikârdır.

 

 • Adaylardan istenilen yüz bin (100.000) imza için Devlet, seçim bölgelerinde her ilçede bir seçim kurulu olacak şekilde ilçe seçim kurullarını görevlendirmek zorundadır. Çünkü ülkede bulunan maddi sıkıntılardan dolayı vatandaşların il merkezlerinde bulunan ilçe seçim kurullarına gitmeleri beklenemez. Bu da Anayasamızın 6. maddesi hükmüne aykırıdır (Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz).

 

 • Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesi gerekmektedir.

 

 • Seçilme hakkı alan bir siyasi partinin Aday göstermesi kadar doğal bir durum idari tasarruflarla anayasaya aykırı davranılarak engellenmemelidir. Seçim, her siyasi parti için eşit şartlarda olmak zorundadır. Yüz bin (100.000) adım geriden seçim yarışını başlatıpseçim hakkı olan siyasi parti adaylarından 555.000 TL alınması, bir önceki dönem mecliste grubu olan partilerin aday gösterdiğinde bu tutarın alınmaması ahlaki olmadığı gibi Anayasanın Madde 5, 6, 10 ve 11.maddelerine istinadenyok hükmündedir ve anayasa aykırı olduğundan kabulü mümkün değildir.

 

 • Oy yarışında ülke içinde ve dışında Cumhurbaşkanı adayını seçmek isteyen engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız engellerinden dolayı her ilçede ilçe seçim kurulları bulunmadığı için Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ilçe seçim kurullarına gidememektedir.Anayasamız engelli vatandaşlarımızın anayasal haklarının ellerinden alınmasına mezkûr hüküm ile izin vermemektedir.

 

 • Oy yarışında ülke içinde ve dışında Cumhurbaşkanı adayını seçmek isteyen Yaşlı huzur evlerinde bulunan vatandaşlarımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımız Yaşlılık ve sağlık durumlarından dolayı her ilçede ilçe seçim kurulları bulunmadığı için ve Huzur evine oy kullanabilecekleri bir sistem konulmadığı için Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ilçe seçim kurullarına gidememektedir. Bu kabul edilemez durum Anayasamızın 67. Maddesini ihlal etmektedir ve ( Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.)Anayasamız engelli vatandaşlarımızın anayasal haklarının ellerinden alınmasına mezkûr hüküm ile izin vermemektedir.

 

 • Seçim sonuçlarının gün gün basına yansıtılması Hukuki değildir. İlk gün ve sonrasında basın tarafından YSK tarafından sunulması Anayasal bir suçtur. Oylar 27.Mart.2023 Pazar günü açıklanması gerekmekteydi. İşi olan çalışan seçmenin iradesi sandığa yansıtmasını önüne geçmiştir. Basına seçim sonucu sunan kişi veya kişiler hakkında suç durusunda bulunulmasını.

 

 • Cumhurbaşkanlığına aday sürecinde11 Adayın başvurusu kabul edilmiştir. Bu adayların seçime katılması için öngörülen yüzbin (100.000) imza toplanıldığı varsayıldığında 1.100.000 Adet ilçe seçimde kalacak kağıt ve oy kullanan vatandaşlara verilen 1.100.000 Adet kağıt düşünüldüğünde ve toner gibi sarf malzeme kullanımı ve Personele verilecek ek mesai ücreti düşünüldüğünde idare tarafından israf ve devlet kaynaklarının boşa harcanmasına göz yummak demektir ve bu durum da şuan ki hali ile böyledir. Vatandaşlarımız T.C. kimlik numaraları ve şifrelerine sahiptir, çoğu işlemini e-devlet üzerinden yapmaktadır, engelliği, maddi ya da herhangi bir sebeple adayını seçim kuruluna bildiremeyecek durumda olan vatandaşlarımız adayını e-devlet üzerinden belirleyebilmelidir, bu durumun derhal işleme alınması gerekmektedir. Yaşatılan bu durum çağ dışıdır.

 

 • Ülkemizde 11 ilimizde depremden dolayı ohal ilan edilmiş ve çadır hayatında yaşamaya mahkum olmuş vatandaşlarımızın ruhsal ve psikolojik olarak, yakınlarını, komşularını ve birinci derece ailelerini kaybetmişkenAnayasamıza aykırı kanun hükmünü dikkate alarak anayasaya aykırı kararlar uygulanmak istenmesi kötü niyetli bir davranışın göstergesidir. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan sel felaketleri o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı umutsuz bir hale getirmiş ve Anayasaya aykırı olarak düzenlenen kanunlar dikkate alınarak yapılan seçim çalışmaları güven duygusunu azaltmıştır.

 

 • 14 Mayıs 2023 seçimlerinde yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için istenilen yüz bin (100.000) imza tamamen hukuk dışıdır. 5749 sayılı kanun gereği kullanılan oyun gizli olması ve kişisel oy tercihinin gizli kalması gerekmektedir fakat istenen bu yüz bin imzada vatandaş YSK'ya giderek kendi kişisel tercihini ve bilgilerini açık bir şekilde beyan etmektedir. Sandıkta destekleyeceği adaya fişlenme endişesiyle imza verirken desteklemeye endişe duymaktadır. Bununla ilgili önerimiz ise mevcutta seçim yeterliliği almış 36 parti kendi adayını çıkarabilmeli, ortalama 11 farklı cumhurbaşkanı adayı olduğunu kabul edersek 100.000 imzayı bulamazlarsa bile yaklaşık 900 binin üzerinde bir imza toplandığını kabul edersek sandıkta 900.000 insanın 2. turda kime oy vereceği az çok tahmin edilebilmektedir ve bu bilgilere ulaşılması diğer adaylar ve partiler için haksız rekabete yol açmaktadır. Bu durum Anayasaya aykırıdır (“IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması A. Özel hayatın gizliliği Madde 20 Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.”), (Anayasamızın II. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. (Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) (Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.”). Bu durum belirtmiş olduğum anayasal maddelere açıkça ters düşmektedir. Oysaki Anayasamızın ilgili maddeleri gereğince Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organları ile diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır (Anayasa madde 11). Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

 

DELİLLER         :

 1. C. YÜKSEK SEÇİM KURULU’nun2023/112 karar sayılı yazısı
 2. 1982 Anayasası ve sair ilgili kanun hükümleri.
 3. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunununve sair ilgili kanun hükümleri
 4. https://www.ysk.gov.tr/tr/karar/liste

 

SONUÇ İSTEM                       :27.MART.2023 Tarihi Saat 16:00 ile 17:10 saatleri arasında meydana gelen kesintide:

 1. Veri kaybının olup olmadığının incelenmesini,

 

 1. Bu saatler arasında imza atmaya gelen vatandaşlar hakkında nasıl bir yol izlendiğinin açıklanması,

 

 1. Bu kayıtlar sırasında oluşan veri kaybı varsa kurtarmak için nasıl bir yol izlenileceği,

 

 1. Bu kayıtların Uluslararası bir firma tarafından dışarıdan yapılan bir siber saldırı ile olup olmadığının kontrol ettirilmesi,

 

 1. Anayasanın 79, 2972 sayılı Kanunun 25 ve 29. maddeleri ile 298 sayılı Kanunun 14, 110, 112 ve 130. maddeleri gereğince seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle iptali ve yenilenmesi,

 

 1. Yüksek Seçim Kurulu olarak yukarıda belirtmiş olduğum ret kararınızın gerekçesinin bildirilmesi,

 

 1. Şahsım için Türkiye genelinde bir saatten fazla giden sistemlerden dolayı Hukuksuz olarak her ilçede bulundurmadığınız İlçe seçimlere gelip şahsım tarafına Cumhurbaşkanı olmam için gelen vatandaş ve sivil toplum örgütleri, Dernekler atacakları imzaları atamadıklarından dolayı hak kaybımın giderilmesi için ne yapılacağının açıklanması,

 

 1. 20 Milletvekili Bir Cumhurbaşkanı adayını belirleyebildiği Ülkemizde Diğer adaylar için 100.000 (Yüzbin) imzanın istenmesinin Türk Milleti’nin iradesine saygısızlık olduğunun bilinmesi,

 

 1. Seçim sonuçlarının gün gün basına yansıtılması Hukuki değildir. Anayasanın 67. maddesi açıkça ortadadır. İlk gün ve sonrasında basın tarafından YSK tarafından sunulması Anayasal bir suçtur. Oylar 27.Mart.2023 Pazar günü açıklanması gerekmekteydi. Her akşam yapılan Cumhurbaşkanı Aday gösterme formlarının toplamının bildirilmesi sonucu yapılan açıklamalar İşi olan çalışan seçmenin iradesi sandığa yansıtmasını önüne geçmiştir. Basına seçim sonucunu sunan kişi veya kişiler hakkında suç durusunda bulunulmasını.

 

 1. İnsanların seçimlere giderken demokrasiyi gerçekleştirmek, insanlara fırsat eşitliğini sağlamak ve önünü açmak devletin en temel görevlerinden biri olup Anayasa’nın eşitlik ilkesi de bu hususu vurgulamaktadır. Bu eşitliği vatandaş aleyhine zorlaştırmak bir ön seçim yapar gibi insanların gizli oyunu açık etmekhukuksuzdur, iptali gerekmektedir.

 

 1. Türkiye’de81il ve 922 İlçe vardır.
 2. 79 ilde bulunan ilçelerin çoğunda farklı farklı ilçelerde ilçe seçim kurulları bulunmaktadır.
 3. Ülke genelinde 320 ilçede İlçe seçim kurulu ilçelerin sınırları dışında kurulmuştur.
 4. KIRŞEHİR İLİ İÇİNDE OLMASI GEREKEN Seçim kurulu KIRŞEHİR iline bağlı AKÇAKENT ve ÇİÇEKDAĞI                 İLÇE SEÇİM KURULLARI YERKÖY/YOZGAT ilinde                bulunmaktadır.
 5. KİLİS ve YALOVA illerinde Tüm ilçe seçim kurulları Merkezde toplanmıştır. Vatandaşın buraya gitmesi imkansızdır.
 6. BİTLİS ve TUNCELİ illerinde ilçelerde ilçe seçim kurulları tam olarak mevcuttur.
 7. Siyasi Partiler İlçe seçim kongreleri Merkezde bulunan farklı ilçelerin kongrelerini yapmak                                 istediklerinde. Yüksek Seçim Kurulunun kesinlikle yazılı olarak izin vermemesi. 02.ŞUBAT.2022 YÜKSEK                               SEÇİM KURULU BAKANLIĞINA SAYI : 02022022-YSK- 344610001022 KAYIT NO : Adalet Birlik Partisi                         GENEL MERKEZ ANKARA - 02022022-YSK- 344610001022 KONU : Kırklareli İli PINARHİSAR ve Kofçaz     ilçeleri ilçe Kongrelerini yapmak istediğimiz yer Kırklareli Merkez ilçe hudutları içinde bulunduğundan anılan     yerde seçimin yapılması konusunda tereddüt hasıl olduğundan bahis ile, Bu nedenle, Adalet Birlik Partisi     KIRKLARELİ İLİ PINARHİSAR VE KOFÇAZ İlçe Kongresinin PINARTEPE VE KOFÇAZ İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının       denetim ve gözetiminde Kırklareli iline Bağlı Merkez ilçede belirtilen yerde yapılmasında bir sakınca bulunup              bulunmadığı hakkında görüşün tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. Dilekçemize Yüksek Seçim      Kurulundan gelen cevap Örnek Kırklareli Kofçaz İlçe Seçim Kurulu Merkezde olmasına rağmen Kongreyi   merkezde yapmak istediğimizde, Yüksek Seçim Kuruluna Yazdığımız dilekçemize vermiş olduğunuz cevapta          Kongrenin Kofçaz ve Pınarhisar ilçe sınırları dışında yapılamayacağı, Kongre merkezde yapılması adına                verdiğimiz dilekçemizi RED etmiştiniz. ilçe kongrelerinin İlçe seçim kurullarının Bulunduğu ilçelerde                 yapılmamasına müsaade etmezken, Ülkenin kaderini değiştirecek bir genel seçimde bunu uygulatmaması                 Hayatın olağan akşına engel ve Hukuksuz bir yaklaşımdır. Anayasanın 6. Maddesine göre alınan karar gereği                 Seçimin iptal edilmesi gerekmektedir. Vatandaşların bulundukları yerden seçim kurullarına gidip gelmeleri hem                 hayatın olağan akışına aykırı olup hem de büyük bir israftır. Vatandaşın seçme hakkı idari tasarruf ile ihlal                 edilmektedir, bu durum Anayasaya aykırıdır, kabulü mümkün değildir.
 8. Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik aday gösterme süreci yukarıda bahsettiğim durumlar göz önüne alındığında hukuk kurallarından yoksun olarak yapıldığından dolayı İptal edilmesini ve 10 Cumhurbaşkanı Adayının 14 Mayısta Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Aday olarak gösterilmesinin Daha adil olacağını, arz ederim.
irfanzuun

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

SAYI NO                     : 23032023 – 344610001023 EK-1

İTİRAZ EDEN              : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Adayı ve

   Adalet Birlik Partisi GENEL Başkanı İrfan UZUN 

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi No:13 D:83 Çankaya – Ankara / TÜRKİYE

Tel: 03124320661  DAHİLİ NO: 461 Email: irfanuzun@abparti.org.tr

VEKİLİ                                  : Avukat Gülçin Melek TAŞDEMİR

Avukat Abdullah DEMİRYÜREK

 

İZAHAT                       :

 1. 1 ADANA SEÇİM KURULLARI ADANA İLİNDE 15 İLÇE BULUNUP 3 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
  1. ÇUKUROVA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SOKAK NO:30 ADANA ADLİYE SARAYI KAT:2 H BLOK NO:212-213 YÜREĞİR/ADANA
  2. SARIÇAM İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SOKAK NO:30 ADANA ADALET SARAYI H BLOK KAT:3 ODA:313 YÜREĞİR/ADANA
  3. SEYHAN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 4264 SK. NO:30 KAT:3 H BLOK NO:316 YÜREĞİR/ADANA

 

 1. 2 ADIYAMAN  SEÇİM KURULLARI İLİNDE 9 İLÇE BULUNUP 2 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
  1. GERGER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04164312064 04164312322  MERKEZ MAHALLESİ KAYALIK KÜME EVLERİ NO:12 GERGER/ADIYAMAN (ADLİYE BİNASI KAT.2)
  2. SAMSAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04162164007  04162163671  ADLİYE SARAYI - YAVUZ SELİM MAH. ATATÜRK BULVARI MERKEZ/ADIYAMAN

 

 

 1. 3 AFYON SEÇİM KURULLARI İLİNDE 18 İLÇE BULUNUP 7 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
 2. BAŞMAKÇI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02724213179  02724213179  KURTULUŞ MAHALLESİ-HÜKÜMET CADDESİ-DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
 3. BAYAT/AFYON İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02723413092  02723413766  ESKİ HAMAM MH.AFYON CAD. EMNİYET AMİRLİĞİ YANI İSCEHİSAR ADLİYESİ İSCEHİSAR/AFYONKARAHİSAR
 4. ÇOBANLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02722174822  02722175790  KARAMAN MAHALLESİ ORDU BULVARI NO:7 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
 5. EVCİLER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02724213179      02724213179      KURTULUŞ MAHALLESİ-HÜKÜMET CADDESİ-DAZKIRI/AFYONKARAHİSAR
 6. HOCALAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02725151800      02725128000      ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ORUÇ REİS SOKAK NO:1 SANDIKLI /AFYONKARAHİSAR
 7. KIZILÖREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02725151800      02725128000      ŞİRİNEVLER MAHALLESİ, ORUÇREİS SOKAK NO:1 SANDIKLI, AFYONKARAHİSAR
 8. SULTANDAĞI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02726312675      02726313901      ŞİRİNEVLER MAHALLESİ ÇAY ADLİYESİ ÇAY SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. 4 AĞRI SEÇİM KURULLARI İLİNDE 8 İLÇE BULUNUP 1 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
  1. HAMUR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04722151397      04722153015      ABİDE MAH. 609.SOKAK ESKİ ADLİYE LOJMANI KAT :4 AĞRI/MERKEZ
 2. 5 AMASYA SEÇİM KURULLARI İLİNDE 7 İLÇE BULUNUP 2 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
  1. GÖYNÜCEK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03582183017      03582183017      ELLİBEŞ EVLER MAHALLESİ MEHMET VARİNLİ CADDESİ ADLİYE SARAYI MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI MERKEZ/AMASYA
  2. HAMAMÖZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03587171810      03587171810      HAMAMÖZÜ İLÇE SEÇİM KURULU. BAŞKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY

 

 1. 6 ANKARA SEÇİM KURULLARI İLİNDE 25 İLÇE BULUNUP 6 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
  1. ALTINDAĞ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03122299307      03122299307      KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ANKARA 0 312 229 93 07
  2. KEÇİÖREN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03122297197 03122297197      KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CADDESİ NO : 9 KAT : 2 ÇANKAYA / ANKARA
  3. KEÇİÖREN 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03122297197 03122297197      KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:2 ÇANKAYA/ ANKARA
  4. MAMAK 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03122312621      03122312031      KAVAKLIDERE MAHALLESİ KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA
  5. PURSAKLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03122319819      03122319819      KAVAKLIDERE MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:9 KAT:5 ÇANKAYA / ANKARA
  6. YENİMAHALLE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03122319814      03122319814      KAVAKLIDERE MAHALLESİ, KIZILIRMAK CADDESİ, NO:9 KAT:4 ÇANKAYA/ANKARA

 

 1. 7 ANTALYA SEÇİM KURULLARI İLİNDE 19 İLÇE BULUNUP 5 İLÇESİ SINIRLARINDA SEÇİM KURULU BULUNMAMAKTADIR.
  1. AKSU / ANTALYA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02422370454      02422370454      BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI GİRİŞ KAT. MELTEM MAH. MURATPAŞA - ANTALYA
  2. DÖŞEMEALTI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02422381784      02422381784      MELTEM MAHALLESİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ZEMİN KAT KUZEY CEPHE MURATPAŞA/ANTALYA
  3. İBRADI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02426781166      02426781514      DEMİRCİLER MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI - AKSEKİ - ANTALYA
  4. KEPEZ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02422380652      02422380652      MELTEM MAH. DUMLUPINAR BULVARI ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ MURATPAŞA/ANTALYA
  5. KONYAALTI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02422378274      02422378274      MELTEM MAHALLESİ, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ZEMİN KAT NO:CZ-04 MURATPAŞA/ANTALYA

 

 1. 8 ARTVİN SEÇİM KURULLARI
  1. ARDANUÇ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04662121391      04662122065      ORTA MAH. MİRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD. ADALET SARAYI 080000 MERKEZ/ARTVİN
  2. MURGUL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04664151328      04664153210      GÜNDOĞDU MAH. HÜKÜMET CADDESİ BORÇKA ADALET SARAYI BORÇKA /ARTVİN

 

 1. 9 AYDIN SEÇİM KURULLARI
  1. BUHARKENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02563133996      02563133996      CUMHURİYET MAH. 213 SOKAK NO:2 HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT. 09800 NAZİLLİ / AYDIN
  2. İNCİRLİOVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02562151222      02562151222      RAMAZAN PAŞA MAH HÜKÜMET BULVARI 5. SK. NO: 1 VAKIFLAR BÖLGE MÜD. KAT 1 EFELER/AYDIN
  3. KARPUZLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02567116956      02567116956      HÜKÜMET KONAĞI KAT : 2 09500 ÇİNE /AYDIN
  4. KOÇARLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02562151222      02562151222      RAMAZAN PAŞA MAH HÜKÜMET BULVARI 5. SK. NO: 1 VAKIFLAR BÖLGE MÜD. KAT 1 EFELER/AYDIN
  5. KÖŞK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02562151222      02562151222      RAMAZAN PAŞA MAH HÜKÜMET BULVARI 5. SK. NO: 1 VAKIFLAR BÖLGE MÜD. KAT 1 EFELER/AYDIN
  6. KUYUCAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02563133996      02563133996      CUMHURİYET MAH. 213 SOKAK NO:2 HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT 09800- NAZİLLİ / AYDIN
  7. SULTANHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02563133996      02563133996      CUMHURİYET MAH. 213 SOKAK NO:2 HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT. 09800 - NAZİLLİ / AYDIN
  8. YENİPAZAR/AYDIN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02563133996      02563133996      CUMHURİYET MAH. 213 SOKAK NO:2 HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT. - 09800 - NAZİLLİ / AYDIN
 2. 10 BALIKESİR SEÇİM KURULLARI
  1. BALYA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02664562751      02664562952      BEDRETTİN MAH.UYSAL SOK.K: 28 D: 1 İVRİNDİ/BALIKESİR.
  2. GÖMEÇ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02664221815      02664126526      MAHKEME MAH. ADLİYE SARAYI. BURHANİYE/BALIKESİR
  3. HAVRAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02663731980      02663731980      GAZİCELAL MAHALLESİ KAZIM KARABEKİR CADDESİ ADALET SARAYI-EDREMİT/BALIKESİR
  4. KARESİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02662230648      02662230648      O.P. MAH. YENİ İZMİR YOLU 4.KM YENİ ADLİYE SARAYI 10100 ALTIEYLÜL/ BALIKESİR

 

 1. 11 BİLECİK SEÇİM KURULLARI
  1. İNHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02283613532      02283613532      KAYHAN MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ NO:2 - KAT:1 HÜKÜMET KONAĞI SÖĞÜT/ BİLECİK 11600
  2. PAZARYERİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02283140095      02283141526      ÇARŞI MAH.ATATÜRK CAD.ADLİYE SARAYI 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
  3. YENİPAZAR/BİLECİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02284113328 02284114363      İSTİKLAL MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:95 GÖLPAZARI

 

 1. 12 BİNGÖL SEÇİM KURULLARI
  1. ADAKLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04263112148      04263112137      YENİŞEHİR MAHALLESİ KİĞI HÜKÜMET KONAĞI KİĞI - BİNGÖL
  2. YAYLADERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04247113291      04247113814      CUMHURİYET MEYDANI NO 4 KARAKOÇAN
  3. YEDİSU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04265112131      04265112131      ADALET SARAYI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI-KARLIOVA

 

 1. 13 BİTLİS SEÇİM KURULLARI
  1. HEPSİ İLÇELERİNDE BULUNUYOR.

 

 1. 14 BOLU SEÇİM KURULLARI
  1. DÖRTDİVAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03743116643 03743113151      SEVİLLER MAHALLESİ, SAKARYA CAD. KAYMAKAMLIK BİNASI GEREDE/BOLU
  2. KIBRISCIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03742151098      03742123668      TABAKLAR MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ ARŞİV KAT MERKEZ/BOLU
  3. SEBEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03742151098      03742123668      TABAKLAR MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ ARŞİV KAT MERKEZ/BOLU
  4. YENİÇAĞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03743116643      03743113151      SEVİLLER MAHALLESİ, SAKARYA CAD. KAYMAKAMLIK BİNASI GEREDE/BOLU
 2. 15 BURDUR SEÇİM KURULLARI
  1. AĞLASUN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02482334422      02482334422      EMEK MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT BULVARI YENİ ADALET SARAYI / BURDUR
  2. ÇAVDIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02484113227      02484113227      FATİH MAHALLESİ, CUMHURİYET CADDESİ, ADLİYE SARAYI GÖLHİSAR/BURDUR
  3. ÇELTİKÇİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02483252285      02483255065      CAMİ MAHALLESİ ŞİRLEK MEVKİİ ADALET SARAYI KAT:2 NO:92 BUCAK/BURDUR
  4. KARAMANLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02484912239 02484913533      HÜKÜMET KONAĞI TEFENNİ/BURDUR
  5. KEMER/BURDUR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02482334422      02482334422      ADALET SARAYI / 15100 BURDUR

 

 1. 16 BURSA SEÇİM KURULLARI
  1. BÜYÜKORHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02248173002  02248173002  İSMET PAŞA MAHALLESİ HASTANE SOKAK HÜKÜMET KONAĞI KAT: 2 ORHANELİ - BURSA
  2. GÜRSU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02242503562  02242503562  HACI İLYAS MAHALLESİ 5.ER SOKAK NO:4/2 ASKERLİK ŞUBESİ YANI OSMANGAZİ BURSA
  3. HARMANCIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02746142796  02746142796  ÇIRÇIRÇEŞME MAH. ÇEVREYOLU ALTI ADLİYE SARAYI TAVŞANLI/KÜTAHYA
  4. KESTEL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02242728525  02242728525  BARIŞ MAH. FUZULİ CAD. SEDİR SK. NO:2 BARIŞ SPOR MERKEZİ NİLÜFER İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER/BURSA
  5. YILDIRIM 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02242728573  02242728573  HACI İLYAS MAHALLESİ 5.ER SOKAK NO:4/2 OSMANGAZİ/BURSA

 

 1. 17 ÇANAKKALE SEÇİM KURULLARI
  1. BOZCAADA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02866181271      02866181447      HÜKÜMET KONAĞI/ EZİNE- ÇANAKKALE
  2. ECEABAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02862174608      02862174608      BARBAROS MAH. YENİYOL CAD. NO:2 ADALET SARAYII ZEMİN KAT ÇANAKKALE/MERKEZ

 

 1. 18 ÇANKIR SEÇİM KURULLARI
  1. ATKARACALAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03764651240      03764651240      İSTASYON CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO :17 KURŞUNLU/ÇANKIRI
  2. BAYRAMÖREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03764651240      03764651240      İSTASYON CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO :17 KURŞUNLU/ÇANKIRI
  3. ELDİVAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03762131576      03762128121      ÇANKIRI ADALET SARAYI, KAT:2 MERKEZ/ÇANKIRI
  4. KIZILIRMAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03762131576      03762128121      ÇANKIRI ADALET SARAYI, KAT:2 MERKEZ/ÇANKIRI
  5. KORGUN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03762131576      03762128121      ÇANKIRI ADALET SARAYI, KAT:2 MERKEZ/ÇANKIRI
  6. YAPRAKLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03762131576      03762128121      ÇANKIRI ADALET SARAYI, KAT:2 MERKEZ/ÇANKIRI

 

 1. 19 ÇORUM SEÇİM KURULLARI
  1. DODURGA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03646114404      03646117288      OSMANCIK ADLİYESİ - İLÇE SEÇMEN KÜTÜK BÜROSU OSMANCIK / ÇORUM
  2. LAÇİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03646114404      03646117288      OSMANCIK ADLİYESİ - İLÇE SEÇMEN KÜTÜK BÜROSU OSMANCIK / ÇORUM
  3. MECİTÖZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03642132210      03642132210      ÇEPNİ MAH.FEN LİSESİ CD. NO:56 MERKEZ / ÇORUM
  4. OĞUZLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03642132210      03642132210      ÇEPNİ MAH. LİSE CAD. NO: 56 MERKEZ / ÇORUM
  5. ORTAKÖY/ÇORUM İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03642132210      03642132210      ÇEPNİ MAH.FEN LİSESİ CD. ESKİ REKTÖRLÜK BİNASI NO: 26 MERKEZ/ÇORUM

 

 1. 20 DENİZLİ SEÇİM KURULLARI
  1. BABADAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02584151186      02584151186      HÜKÜMET KONAĞI SARAYKÖY-DENİZLİ
  2. BAKLAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02587513174      02587513174      HÜSEYİNLER MAH. HÜKÜMET CAD. 20700 ÇAL/DENİZLİ
  3. BEKİLLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02587513174      02587513174      HÜSEYİNLER MAH. HÜKÜMET CAD. 20700 ÇAL/DENİZLİ
  4. BEYAĞAÇ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02586713133      02586713133      KALE HÜKÜMET KONAĞI-KAT.2 / KALE/DENİZLİ
  5. BOZKURT/DENİZLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02588512079      02588512079      ADNAN MENDERES BULVARI HÜRRİYET MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 DENİZLİ/ÇARDAK 20350
  6. GÜNEY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02584313610      02584315090      CUMHURİYET MAHALLESİ SARAYKÖY CADDDESİ HÜKÜMET KONAĞI 20400 BULDAN/DENİZLİ
  7. SERİNHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02585181359 02585181359      ÇAMLIK MAH. HASAN ERBİL CD. NO:46 20800 ACIPAYAM / DENİZLİ (ACIPAYAM ADALET SARAYI)

 

 1. 21 DİYARBAKIR SEÇİM KURULLARI
  1. BAĞLAR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04122288282      04122288282      PEYAS MAH. FIRAT BULVARI ADLİYE EK HİZMET BİNASI KAT:5 KAYAPINAR- DİYARBAKIR
  2. SUR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04122285091      04122285091      PEYAS MAHALLESİ,FIRAT BULVARI NO:6, KAT:4 KAYAPINAR/DİYARBAKIR
  3. YENİŞEHİR / DİYARBAKIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04122238182      04122238182      PEYAS MAH. FIRAT BULVARI NO:6 ADALET EK HİZMET BİNASI K:4 KAYAPINAR/DİYARBAKIR

 

 1. 22 EDİRNE SEÇİM KURULLARI
  1. HAVSA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02842252290      02842253972      İSTASYON MAHALLESİ EBE NAZİRE SOKAK NO:1 YENİ ADLİYE SARAYI/EDİRNE MERKEZ
  2. LALAPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02842252290      02842253972      İSTASYON MAHALLESİ EBE NAZİRE SOKAK NO:1/EDİRNE MERKEZ
  3. MERİÇ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02845133099      02845136141      HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 UZUNKÖPRÜ/EDİRNE 0 (284) 513 10 09 (DAHİLİ 154)
  4. SÜLOĞLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02842252290      02842253972      İSTASYON MAHALLESİ EBE NAZİRE SOKAK NO:1 YENİ ADLİYE SARAYI /EDİRNE MERKEZ

 

 1. 23 ELAZIĞ SEÇİM KURULLARI
  1. AĞIN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04245712127      24245712322      HÜKÜMET KONAĞI/KEBAN
  2. ALACAKAYA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04244412256 04244412120      CAMİ-İ KEBİR MAH. ZİYA GÖKALP CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 MADEN ELAZIĞ
  3. ARICAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04246512100      04246513339      PALU ADLİYESİ İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ PALU/ELAZIĞ
  4. BASKİL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04242483901      04242483679      ADALET SARAYI ÇAYDAÇIRA MAH. EMSAL SOK NO:8 MERKEZ/ELAZIĞ
  5. SİVRİCE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04242483679      04242483679      ADALET SARAYI KAT:-1 ÇAYDAÇIRA MAHALLESİ EMSAL SOKAK NO:8 MERKEZ/ELAZIĞ

 

 1. 24 ERZİNCAN SEÇİM KURULLARI
  1. OTLUKBELİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04463113070      04463112336      ATATÜRK MAHALLESİ HÜKÜMET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT ÇAYIRLI / ERZİNCAN
  2. ÜZÜMLÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04462143126      04462232290      KARAAĞAÇ MAHALLESİ, YENİ ADLİYE SARAYI KAT:1 İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN

 

 1. 25 ERZURUM SEÇİM KURULLARI
  1. AZİZİYE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04422331480      04422331480      MURATPAŞA MAH. YÖNETİM CAD. ADALET SARAYI ZEMİN KAT 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
  2. KARAÇOBAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04425113241      04425113241      YUKARI KAYABAŞI MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:96 HINIS HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 HINIS ERZURUM
  3. KÖPRÜKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04426613152      04426614433      KASIMPAŞA MAH.PASİNLER ADLİYESİ ,HÜKÜMET KONAĞI,PASİNLER/ERZURUM
  4. NARMAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04428161399      04428164552      ŞEHİTLER MAH.ADLİYE SARAYI KAT:4 OLTU/ERZURUM
  5. OLUR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04428161399      04428164552      ŞEHİTLER MAH.ADLİYE SARAYI KAT:4 OLTU/ERZURUM
  6. PALANDÖKEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04422331480      04422331480      MURATPAŞA MAH.YÖNETİM CAD. ADALET SARAYI ZEMİN KAT 25100 YAKUTİYE/ERZURUM
  7. PAZARYOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04424513045 04424513045      İSPİR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI HÜKÜMET BİNASI İSPİR ERZURUM
  8. UZUNDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04427612098      04427612450      TORTUM HÜKÜMET BİNASI TORTUM ADLİYESİ -TORTUM/ERZURUM

 

 1. 26 ESKİŞEHİR SEÇİM KURULLARI
  1. ALPU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02225313313      02225313313      YENİ MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO:70 ADLİYE BİNASI 26750/ BEYLİKOVA / ESKİŞEHİR 2.İRTİBAT TEL VE FAKS: 0 222 5313451-0 222 5312577 ADLİYE SARAYI BEYLİKOVA / ESKİŞEHİR
  2. GÜNYÜZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02227114673      02227114673      DEMİRCİ MAH. SİVRİHİSAR ADLİYE SARAYI SİVRİHİSAR/ESKİŞEHİR
  3. HAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02225414618 02225414618      GİRNE CAD. HÜKÜMET KONAĞI ÇİFTELER/ESKİŞEHİR
  4. İNÖNÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02283140095      02283141526      ÇARŞI MAH.ATATÜRK CAD.ADLİYE SARAYI 11300 BOZÜYÜK/BİLECİK
  5. MAHMUDİYE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02225414618      02225414618      SAKARYA MAH.GİRNE CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT 1 ÇİFTELER/ESKİŞEHİR
  6. MİHALGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02222303201      02222303201      ARİFİYE MAHALLESİ MÜFTÜLÜK SOKAK ADLİYE EK BİNA NO.4 ODUNPAZARI /ESKİŞEHİR
  7. SARICAKAYA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02222303201      02222303201      ARİFİYE MAHALLESİ MÜFTÜLÜK SOKAK ADLİYE EK BİNA NO.4 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
  8. SEYİTGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02222301160      02222301160      ARİFİYE MAHALLESİ MÜFTÜLÜK SOKAK BÖLGE İDARE MAHKEMESİ EK BİNA ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
  9. TEPEBAŞI 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02222301160      02222301160      ARİFİYE MAHALLESİ MÜFTÜLÜK SOKAK BÖLGE İDARE MAHKEMESİ EK BİNA ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

 

 1. 27 GAZİANTEP SEÇİM KURULLARI
  1. KARKAMIŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03425171723      03425171723      İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ADALET SARAYI KAT :1 NİZİP / GAZİANTEP
  2. OĞUZELİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03423229878      03423229878      GAZİANTEP ADALET SARAYI 3. KAT D BLOK ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
  3. ŞAHİNBEY 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03423229828      03423229828      GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI Z-13 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
  4. YAVUZELİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03423229878      03423229878      GAZİANTEP ADALET SARAYI. ZEMİN KAT.PTT KARŞISI.ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

 

 1. 28 GİRESUN SEÇİM KURULLARI
  1. ÇAMOLUK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04547513203      04547514194      YUNUS EMRE MAHALLESİ KEMALLI CADDESİ -YENİ HÜKÜMET BİNASI/ALUCRA
  2. ÇANAKÇI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04545131483      04545131483      GÖRELE ADALET SARAYI KAT:1 28800 GÖRELE/GİRESUN
  3. DOĞANKENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04544114718      04544114731      KÖRLİMAN MAHALLESİ MEHMET BAYRAK CAD.ADALET SARAYI-SEÇİM BÜROSU-TİREBOLU/GİRESUN
  4. EYNESİL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04545131483      04545131483      GÖRELE ADALET SARAYI KAT:1 28800 GÖRELE/GİRESUN
  5. GÜCE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04544114718      04544114731      KÖRLİMAN MAHALLESİ MEHMET BAYRAK CAD.ADALET SARAYI-SEÇİM BÜROSU-TİREBOLU/GİRESUN
  6. KEŞAP İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04542157655      04542157655      KALE MAH. ADLİYE EK BİNA 1. KAT İLÇE SEÇİM BÜROSU MERKEZ-GİRESUN
  7. PİRAZİZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04543184908      04543184908      HÜKÜMET CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT NO:3 28300 BULANCAK/GİRESUN
  8. YAĞLIDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04546114352      04546114352      ADABÜK MAH. ADALET SARAYI SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ KAT : 1 ESPİYE

 

 1. 29 GÜMÜŞHANE SEÇİM KURULLARI
  1. KÖSE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04563171389      04563171389      ATATÜRK MAHALLESİ,ESKİ HÜKÜMET CADDESİ,ADLİYE SARAYI,KAT:1,GÜMÜŞHANE/KELKİT
  2. KÜRTÜN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04566112226      04566112226      TUĞRULBEY MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT.2 TORUL/GÜMÜŞHANE

 

 1. 30 HAKKARİ SEÇİM KURULLARI
  1. DERECİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04384112102      04384112141      MODA MAHALLESİ,SERMENT CADDESİ,HÜKÜMET KONAĞI,3.KAT ADLİYE-ŞEMDİNLİ/HAKKARİ
 2. 31 HATAY SEÇİM KURULLARI
  1. ARSUZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03266138941      03266130007      GÜRSEL MAH. EYÜP SULTAN CAD. NO:2 ADALET SARAYI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 1 KAT.NO.105 İSKENDERUN
  2. BELEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03266138941      03266130007      GÜRSEL MAH. EYÜP SULTAN CAD. NO:2 ADALET SARAYI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 1 KAT.NO.105 İSKENDERUN
  3. DEFNE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03262271525      03262271525      DEFNE İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ, A PLAZA, KAT:1, NO:103 ANTAKYA/HATAY
  4. KUMLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03264131198      03264130148      YENİ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. REYHANLI ADALET SARAYI REYHANLI /HATAY
  5. PAYAS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03267121501      03267121501      NUMUNE EVLER MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.NO:10 31600 DÖRTYOL/HATAY

 

 1. 32 ISPARTA SEÇİM KURULLARI
  1. AKSU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02463114594      02463114594      CAMİ MAHALLESİ, HÜKÜMET KONAĞI, NO:16 EĞİRDİR - ISPARTA
  2. ATABEY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02462185615      02462185615      İSTİKLAL MAHALLESİ, 113. CAD. NO:52 ISPARTA ADLİYESİ 2 NOLU EK HİZMET BİNASI KAT:4 32100 MERKEZ/ISPARTA VERGİ KİMLİK NO:0930216362
  3. GELENDOST İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02464415175      02464415175      ADALET SARAYI - YALVAÇ/ISPARTA
  4. GÖNEN/ISPARTA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02462185615      02462185615      İSTİKLAL MAHALLESİ, 113. CAD. NO:52 ISPARTA ADLİYESİ 2 NOLU EK HİZMET BİNASI KAT:4 32100 MERKEZ/ISPARTA VERGİ KİMLİK NO: 4661138145
  5. ISPARTA MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02462185615      02462185615      İSTİKLAL MAHALLESİ, 113. CAD. NO:52 ISPARTA ADLİYESİ 2 NOLU EK HİZMET BİNASI KAT:4 32100 MERKEZ/ISPARTA VERGİ KİMLİK NO: 4660293524
  6. ULUBORLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02465414310      02465414310      YUKARI MAHALLE ATATÜRK CADDESİ NO:88 HÜKÜMET BİNASI KEÇİBORLU/ISPARTA

 

 1. 33 İÇEL MERSİN SEÇİM KURULLARI
  1. BOZYAZI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03248141932      03248142919      ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT ANAMUR/MERSİN
  2. ÇAMLIYAYLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03246241500      03246241500      TOZKOPARAN ZAHİT MAHALLESİ KASIM GÜLEK BULVARI YENİ ADALET SARAYI KAT:3 D BOLK MERSİN/TARSUS
  3. MEZİTLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03242379703      03242379703      İHSANİYE MAH. YENİ ADLİYE SARAYI SAVCILIKLAR BÖLÜMÜ 4.KAT NO:450 AKDENİZ-MERSİN
  4. TOROSLAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03242379033      03242379033      MAHMUDİYE MAHALLESİ ZEYTİNLİ BAHÇE CADDESİ YENİ ADLİYE BİNASI 4 KAT NO 449 AKDENİZ/MERSİN
  5. YENİŞEHİR / MERSİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03242326696      03242326696      İHSANİYE MAHALLESİ ZEYTİNLİ BAHÇE CADDESİ YENİ ADLİYE SARAYI SAVCILIK KATLARI KAT:4 NO:448 AKDENİZ/MERSİN

 

 1. 34 İSTANBUL SEÇİM KURULLARI
  1. KADIKÖY 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02165504111      02165504111      ESENTEPE MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CADDESİ NO:39 İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT KARTAL/İSTANBUL
  2. MALTEPE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02163707280      00000000000      İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI, B BLOK B-4 B4BA-115 KARTAL/İSTANBUL
  3. SANCAKTEPE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02163710788      02163719983      İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI, B BLOK, -2 KAT, B16 KARTAL-İSTANBUL
  4. TUZLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02164461684      02164461684      İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KARTAL/İSTANBUL
  5. ÜMRANİYE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02163656446      02163656446      ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT NO:106 KARTAL/İSTANBUL

 

 1. 35 İZMİR SEÇİM KURULLARI
  1. BEYDAĞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02325459088      02325450113      ANAFARTALAR MAHALLESİ ŞEHİT ADNAN MENDERES BULVARI NO:154 YENİ ADLİYE BİNASI Z-42-43 35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
  2. GÜZELBAHÇE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02324457289      02324457289      AKDENİZ MAH. 1352 SK. NO:4/2 KONAK/İZMİR

 

 1. 36 KARS SEÇİM KURULLARI
  1. AKYAKA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04742129314      04742233112      KARS ADALET SARAYI AKYAKA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
  2. SUSUZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04742129314      04742233112      KARS ADALET SARAYI SEÇMEN KÜTÜK BÜROSU KAT:1 NO:128

 

 1. 37 KASTAMONU SEÇİM KURULLARI
  1. ABANA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03668112792      03668112792      İNEBOLU ADLİYESİ BAĞLI OLDUĞU YER İLÇE İNEBOLU/KASTAMONU
  2. AĞLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03667512076 03667512076      KÜRE ADLİYESİ-HÜKÜMET KONAĞI-KÜRE-KASTAMONU
  3. BOZKURT/KASTAMONU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03668112792      03668112792      ADALET SOKAK HÜKÜMET KONAĞI -ADLİYE BOZKURT(BAĞLI OLDUĞU İLÇE İNEBOLU/KASTAMONU)
  4. ÇATALZEYTİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03668112792      03668112792      ADALET SOKAK HÜKÜMET KONAĞI -ADLİYE ÇATALZEYTİN( BAĞLI OLDUĞU İLÇE İNEBOLU/KASTAMONU)
  5. DADAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03662152955      03662152955      KUZEYKENT MAH. MİRALAY HALİT BEY CAD. KASTAMONU ADLİYE SARAYI DADAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KASTAMONU - MERKEZ
  6. DOĞANYURT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03668112792      03668112792      ADALET SOKAK HÜKÜMET KONAĞI -ADLİYE DOĞANYURT (BAĞLI OLDUĞU İLÇE İNEBOLU/KASTAMONU)
  7. HANÖNÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03664174293      03664172007      GİZLİCE MAHALLESİ, H. ALPDOĞAN CADDESİ, NO:84 37400 KASTAMONU/TAŞKÖPRÜ
  8. İHSANGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03662152955      03662152955      KUZEYKENT MAH. MİRALAY HALİT BEY CAD. KASTAMONU ADLİYE SARAYI DADAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KASTAMONU - MERKEZ
  9. PINARBAŞI/KASTAMONU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03667171141      03667171771      MERKEZ MH.CUMHURŞYET CAD. HÜKÜMET BİNASI NO:35 AZDAVAY / KASTAMONU
  10. SEYDİLER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03666381200      03666382391      KURTŞEYH MAHALLESİ HÜKÜMETKONAĞI NO:2 37700 DEVREKANİ KASTAMONU
  11. ŞENPAZAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03668661040      03668663510      KASABA MAHALLESİ HÜKÜMET SOKAK HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 37600 CİDE/KASTAMONU

 

 1. 38 KAYSERİ SEÇİM KURULLARI
  1. AKKIŞLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 05367244167      03528112953      HÜKÜMET KONAĞI NO: Z 3 SARIOĞLAN/KAYSERİ
  2. HACILAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03522210275      03522210275      SÜMER MAH. ERKİLET BUL. NO:7 BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ZEMİN KAT KOCASİNAN/KAYSERİ
  3. MELİKGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03522210275      03522210275      SÜMER MAH. ERKİLET BUL. NO:7 İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ BİNASI ZEMİN KAT KOCASİNAN/KAYSERİ
  4. TALAS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03522210275      03522210275      SÜMER MAH. ERKİLET BUL. NO:7 BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ZEMİN KAT KOCASİNAN/KAYSERİ

 

 1. 39 KIRKLARELİ SEÇİM KURULLARI
  1. KOFÇAZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02882142917      02882142917      BADEMLİK MAHALLESİ ERİKLİCE CADDESİ NO:66 KIRKLARELİ ADLİYE SARAYI MERKEZ/KIRKLARELİ
  2. PEHLİVANKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02885121752      02885121752      DİNDOĞRU MAHALLESİ FATİH CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 BABAESKİ

 

 1. 40 KIRŞEHİR SEÇİM KURULLARI
  1. AKÇAKENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03545161759      03545161759      HÜYÜK MAH. ATATÜRK BULVARI. ADALET SARAYI NO:1/3 YERKÖY/YOZGAT Kırşehir ilçe seçim kurulu Başka bir ilde
  2. AKPINAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03862131240      03862127320      MEDRESE MAH. AHMET YESEVİ BULVARI NO:1 ZEMİN KAT ADALET SARAYI MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI -40100 MERKEZ/KIRŞEHİR
  3. BOZTEPE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03862131240      03862127320      MEDRESE MAH. AHMET YESEVİ BULVARI NO:1 ZEMİN KAT ADALET SARAYI MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI-40100 MERKEZ/KIRŞEHİR
  4. ÇİÇEKDAĞI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03545161759      03545161759      HÜYÜK MAH.ATATÜRK BULVARI. ADALET SARAYI NO:1/3 YERKÖY/YOZGAT  Kırşehir ilçe seçim kurulu Başka bir ilde

 

 1. 41 KOCAELİ SEÇİM KURULLARI
  1. BAŞİSKELE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02623316429      02623316429      KADIKÖY MAH. BAĞDAT CAD. KOCAELİ ADLİYESİ EK BİNASI NO:59 KAT:1 İZMİT/KOCAELİ
  2. ÇAYIROVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02626411304      02626411304      MEVLANA MAHALLESİ SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CADDESİ NO:8 GEBZE ADALET SARAYI E BLOK KAT:4 GEBZE/KOCAELİ
  3. DERİNCE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02623221668      00000000000      KADIKÖY MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ NO:59 KAT:1- İZMİT/KOCAELİ
  4. DİLOVASI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02626446256      02626446256      MEVLANA MAH. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. NO:8 E BLOK 4.KAT GEBZE/KOCAELİ
  5. KARTEPE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02623221668      00000000000      KADIKÖY MAHALLESİ BAĞDAT CADDESİ NO:59 KAT:1 -İZMİT/KOCAELİ

 

 1. 42 KONYA SEÇİM KURULLARI
 2. AHIRLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03324261351      03324261351      İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI DEMİRASAF MAH. DEMİRASAF CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:1 BOZKIR/KONYA
 3. AKÖREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03323551520      03323551520      AKABE MAH.CEMİL ÇİÇEK CAD. NO:175 ADALET SARAYI B BLOK KAT:2 KARATAY/KONYA
 4. ALTINEKİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03323553366      03323553366      AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ KONYA ADLİYESİ B BLOK KAT: 2 NO : 218 KARATAY/KONYA
 5. ÇELTİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03328512235      03328512235      YENİ MAH. HÜKÜMET CADDESİ ADALET SARAYI BİNASI YUNAK/KONYA
 6. DERBENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03323551062      03323551062      AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. YENİ ADLİYE SARAYI B BLOK 2. KAT NO:219 KARATAY/KONYA
 7. DEREBUCAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03325123863 03325123863      ŞEHİT İBRAHİM BEY CAD. NO:103 BEYŞEHİR ADALET SARAYI 1. KAT DALYAN MAH. BEYŞEHİR / KONYA
 8. EMİRGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03327557449      03327557449      ZAFER MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:166 ADALET SARAYI 42400 KARAPINAR/KONYA
 9. GÜNEYSINIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03324471714      03324471714      İZZETBEY MAH. GAZİ CAD. NO: 34 ÇUMRA/ KONYA
 10. HALKAPINAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03327133445      03327133445      CAHI MAH. OTAGAR YANI 26/1 EREĞLİ /KONYA
 11. HÜYÜK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03325123863      03325123863      ŞEHİT İBRAHİM BEY CAD. NO:103 BEYŞEHİR ADALET SARAYI 1. KAT DALYAN MAH. BEYŞEHİR / KONYA
 12. MERAM 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03323553366      03323553366      AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CAD. KONYA ADLİYESİ B BLOK KAT : 2 NO:218 KARATAY/KONYA
 13. SELÇUKLU 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03323551062 03323551062      AKABE MAH.CEMİL CİÇEK CAD.YENİ ADLİYE SARAYI.B BLOK 2.KAT:NO:219 KARATAY/KONYA
 14. TAŞKENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03324181200      03324181200      TAŞPINAR MAHALLESİ. HÜKÜMET CADDESİ. ADALET SARAYI. 42830 HADİM / KONYA
 15. TUZLUKÇU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03328133490      03328133490      ATATÜRK CADDESİ SELÇUK MAHALLESİ KAPI : 18 AKŞEHİR / KONYA
 16. YALIHÜYÜK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03325823427      03325823399      HACISEYİTALİ MAHLLALESİ SEYİD HARUN VELİ CADDESİ NO:56 ADLİYE SARAYI KAT 3 SEYDİŞEHİR KONYA

 

 1. 43 KÜTAHYA SEÇİM KURULLARI
  1. ASLANAPA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02742236188      02742236188      SARAY MAHALLESİ FUAT PAŞA CADDESİ ADLİYE BİNASI EK BİNA ZEMİN KAT 43100 KÜTAHYA-MERKEZ
  2. ÇAVDARHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02744124423      02744124423      ADALET SARAYI GEDİZ/KÜTAHYA
  3. DOMANİÇ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02746142796      02746142796      ÇIRÇIRÇEŞME MAH. ÇEVREYOLU ALTI ADLİYE SARAYI TAVŞANLI/KÜTAHYA
  4. DUMLUPINAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02743112065      02743112065      HÜRRİYET MAHALLESİ SARAY SOKAK NO:18-43800 ALTINTAŞ/ KÜTAHYA
  5. HİSARCIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02744613200      02744614141      DERE MAHALLESİ AHMET ORUÇ CADDESİ ADLİYE SARAYI EMET/KÜTAHYA
  6. PAZARLAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02745137795      02745138173      SİMAV ADALET SARAYI.İLÇE SEÇİM KURULU BÜROSU.KAT:1 SİMAV/KÜTAHYA
  7. ŞAPHANE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02744124423      02744124423      ADALET SARAYI GEDİZ/KÜTAHYA

 

 1. 44 MALATYA SEÇİM KURULLARI
  1. ARGUVAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04223237332      04223237332      MALATYA ADLİYE SARAYI 6. KAT MERKEZ/MALATYA
  2. BATTALGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04223237332      04223237332      MALATYA ADLİYE SARAYI 6. KAT MERKEZ / MALATYA
  3. DOĞANYOL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04225612147      04225613024      HÜKÜMET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI - PÜTÜRGE
  4. KALE/MALATYA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04223237332      04223237332      MALATYA ADLİYE SARAYI 6. KAT MERKEZ/MALATYA
  5. KULUNCAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04227131252      04227131252      TURGUTÖZAL MAHALLESİ ADLİYE SARAYI HEKİMHAN/MALATYA
  6. YAZIHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04223237376      04223237376      HALFETTİN MAH. KORU SOKAK, NO:1 MALATYA ADLİYE SARAYI 6. KAT YEŞİLYURT İLÇE SEÇİM MÜD. BATTALGAZİ/MALATYA
  7. YEŞİLYURT/MALATYA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04223237376      04223237376      HALFETTİN MAH. KORU SOKAK, NO:1 MALATYA ADLİYE SARAYI 6. KAT YEŞİLYURT İLÇE SEÇİM MÜD. BATTALGAZİ/MALATYA

 

 1. 45 MANİSA SEÇİM KURULLARI
  1. AHMETLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02363134808      02363134808      TURGUTLU ADLİYESİ ADLİYE ŞEHİTLER MAH.ŞEHİT OĞUZ ERBAY SK.N:24/1 TURGUTLU
  2. GÖLMARMARA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02364143519      02364143519      İNÖNÜ MAHALLESİ 144 SOKAK NO:128 AKHİSAR MANİSA
  3. KÖPRÜBAŞI/MANİSA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02367143768      02367143768      ŞEHİTLER MAHALLESİ ÇİÇEK CADDESİ NO:67/4-SALİHLİ/MANİSA
  4. ŞEHZADELER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02363024544 02363024544      ADALET SARAYI UNCUBOZKÖY MAH. MİMAR SİNAN BULVARI NO:179 YUNUSEMRE / MANİSA

 

 1. 46 KAHRAMANMARAŞ SEÇİM KURULLARI
  1. ÇAĞLAYANCERİT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03443114353      03443114353      MENDERES MAH.ADALET SARAYI-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI PAZARCIK/KAHRAMANMARAŞ
  2. DULKADİROĞLU 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03442111455      03442111684      YÜRÜK SELİM MAH. 75022. SOKAK NO:33 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
  3. EKİNÖZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03444152043      03444152036      YUNUS EMRE MAH. ÇEÇENİSTAN CAD. NO:20 ADLİYE SARAYI KAT:3 KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN
  4. NURHAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03444152043      03444152036      YUNUS EMRE MAH. ÇEÇENİSTAN CAD. NO:20 ADLİYE SARAYI KAT:3 KAHRAMANMARAŞ/ELBİSTAN

 

 1. 47 MARDİN SEÇİM KURULLARI
  1. ARTUKLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04822124044      04822124044      VALİ OZAN CAD. HÜKÜMET KONAĞI ADLİYE EK BİNASI GİRİŞ KAT NO: 12 SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ
  2. YEŞİLLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04822124044      04822124044      VALİ OZAN CAD. HÜKÜMET KONAĞI ADLİYE EK BİNASI GİRİŞ KAT NO: 12 SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 1. 48 MUĞLA SEÇİM KURULLARI
  1. DALAMAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02522825068      02522826187      ORTACA ADLİYE SARAYI İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ ORTACA /MUĞLA
  2. KAVAKLIDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02525725509      02525725509      MEHMET ÖZCAN CADDESİ KONAK MAHALLESİ NO :15A İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI YATAĞAN / MUĞLA
  3. SEYDİKEMER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02526136908      02526136908      AKARCA MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:210 FETHİYE/MUĞLA
  4. ULA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02522124042      02522124042      MENTEŞE KAYMAKAMLIĞI-ORHANİYE MAHALLESİ YILDIRAY ÇELTİKLİOĞLU CAD. BİRLİK SOK.NO:48 KAT:1-MENTEŞE/MUĞLA

 

 1. 49 MUŞ SEÇİM KURULLARI
  1. HASKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04362121715      04362121715      İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI (ADLİYE SARAYI) HÜRRİYET MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI, NO:89 KAT:3 MUŞ/MERKEZ
  2. KORKUT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04362121715      04362121715      İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI (ADLİYE SARAYI) HÜRRİYET MAHALLESİ, ATATÜRK BULVARI, NO:89 KAT:3 MUŞ/MERKEZ

 

 

 1. 50 NEVŞEHİR SEÇİM KURULLARI
  1. ACIGÖL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03842132915      03842132915      20 TEMMUZ MAHALLESİ MUSTFA PARMAKSIZ CADDESİ ADLİYE SARAYI NEVŞEHİR

 

 1. 51 NİĞDE SEÇİM KURULLARINA BAĞLI İLÇELERDE BAŞKA İLÇELERDE OLAN İLÇE SEÇİM KURULLARI
  1. ALTUNHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03883116116      03883117728      BOR ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI, MEHMETÇİK MAHALLESİ TEVFİK ÇALGIN CADDESİ NO:12 BOR/NİĞDE

 

 1. 52 ORDU SEÇİM KURULLARI
  1. ÇAMAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04524231556      04524231556      MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:6 FATSA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI 52400 FATSA/ORDU
  2. ÇATALPINAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04524231556      04524231556      MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. PLEVNE CAD. NO:6 FATSA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI 52400 FATSA/ORDU
  3. ÇAYBAŞI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04523233039      04523233039      LİSELER MAH. DEĞİRMEN YOLU CAD. NO:7 KAT:1 ADALET SARAYI EK BİNASI-ÜNYE/ORDU
  4. GÜLYALI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04522337814      04522338353      KARŞIYAKA MAHALLESİ, ADALET CADDESİ NO:81 SGK ORDU İL BİNASI B BLOK ZEMİN KAT ALTINORDU/ORDU
  5. İKİZCE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04523233039      04523233039      LİSELER MAH. DEĞİRMEN YOLU CAD. NO:7 KAT:1 ADALET SARAYI EK BİNASI- ÜNYE/ORDU
  6. KABADÜZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04522337814      04522338353      KARŞIYAKA MAHALLESİ, ADALET CADDESİ NO:81 SGK ORDU İL BİNASI B BLOK ZEMİN KAT ALTINORDU/ORDU
  7. KABATAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04527140170      04527140170      ESENLİ MAHALLESİ MEVLANA CAD. KAT: 1/Z23 KABATAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI AYBASTI/ORDU
  8. ULUBEY/ORDU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04522337814      04522338353      KARŞIYAKA MAHALLESİ, ADALET CADDESİ NO:81 SGK ORDU İL BİNASI B BLOK ZEMİN KAT ALTINORDU/ORDU

 

 1. 53 RİZE SEÇİM KURULLARI
  1. ARDEŞEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04646235658      04646235658      PAZAR ADALET SARAYI HAMİDİYE KÖYÜ PAZAR/RİZE
  2. ÇAMLIHEMŞİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04646235658      04646235658      PAZAR ADALET SARAYI HAMİDİYE KÖYÜ PAZAR/RİZE
  3. DEREPAZARI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04642170392 04642145748      MÜFTÜ MAH. YENİŞEHİR CADDESİ RİZE ADLİYE SARAYI KAT:1
  4. FINDIKLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04646235658      04646235658      PAZAR ADALET SARAYI HAMİDİYE KÖYÜ PAZAR/RİZE
  5. GÜNEYSU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04642170392      04642145748      MÜFTÜ MAH. YENİŞEHİR CAD. RİZE ADLİYE SARAYI KAT:1
  6. HEMŞİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04646235658      04646235658      PAZAR ADALET SARAYI HAMİDEYE KÖYÜ PAZAR/RİZE
  7. İKİZDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04643314357      04643314357      KALKANDERE ADLİYE SARAYI- AKSU MAHALLESİ-KALKANDERE NO:114
  8. İYİDERE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04642170392      04642145748      MÜFTÜ MAH.YENİŞEHİR CAD. RİZE ADLİYE SARAYI KAT. 1

 

 1. 54 SAKARYA SEÇİM KURULLARI
  1. ARİFİYE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02642513751      02642513764      CAMİLİ MAHALLESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ ARİFİYE İLÇE SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ 7. BLOK KAT 1 ADAPAZARI
  2. ERENLER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02642513750      02642513750      15 TEMMUZ CAMİLİ MAHALLESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ PTT YANI ADAPAZARI/SAKARYA
  3. KARAPÜRÇEK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02644181463      02644181463      AKYAZI ADLİYESİ HASTAHANE MAH. AKYAZI SAKARYA
  4. SERDİVAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02642513777      02642513750      15 TEMMUZ CAMİLİ MAHALLESİ RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ PTT YANI ADAPAZARI/SAKARYA
  5. TARAKLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02645175347      02645175045      CUMHURİYET MEYDANI ADLİYE SARAYI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI KAT/1 GEYVE/SAKARYA

 

 1. 55 SAMSUN SEÇİM KURULLARI
  1. 19 MAYIS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03625433990      03625433990      EMİREFENDİ MAH. EMİREFENDİ CAD. NO:1 KAT:4 BAFRA ADALET SARAYI, BAFRA/SAMSUN
  2. ASARCIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03627414498      03627413507      SOĞUKSU MAHALLESİ ÖNER CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAVAK/SAMSUN
  3. ATAKUM İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03624317346      03624317346      19 MAYIS MAH. CUMHURİYET CAD. ADLİYE ESKİ HİZMET BİNASI KAT:3 İLKADIM/SAMSUN
  4. AYVACIK/SAMSUN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03628332025      03628332025      ÇARŞAMBA
  5. CANİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03624317345      03624317345      19 MAYIS MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 17 (ESKİ ADLİYE BİNASI) İLKADIM/SAMSUN
  6. SALIPAZARI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03628332025      03628332025      ÇARŞAMBA
  7. TEKKEKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03624317345      03624317345      19 MAYIS MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 17 (ESKİ ADLİYE BİNASI) İLKADIM/SAMSUN
  8. YAKAKENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03626220681      03626221007      YENİCAMİ MAHALLESİ BAFRA CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 N0:50/7 55800 ALAÇAM/SAMSUN

 

 1. 56 SİİRT SEÇİM KURULLARI
  1. TİLLO İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04842233143      04842233143      BARIŞ MAHALLESİ ŞEYHEBUL VEFA CADDESİ NO: 26/6 SİİRT

 

 1. 57 SİNOP SEÇİM KURULLARI
  1. DİKMEN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03687181610      03687181430      HAMİDİYE MAHALLESİ HÜKÜMET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 GERZE/SİNOP
  2. ERFELEK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03682614614      03682614614      İNCEDAYI MAHALLESİ, İTFAİYE CADDESİ. SİNOP/MERKEZ
  3. SARAYDÜZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03683151120 03683151120      BOYABAT ADALET SARAYI KUMLUK MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO

 

 1. 58 SİVAS SEÇİM KURULLARI
  1. AKINCILAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03463114627      03463114627      TAŞKÖPRÜ MAH.SİVAS CADDESİ SUŞEHRİ ADLİYESİ KAT.1 SUŞEHRİ/SİVAS
  2. ALTINYAYLA/SİVAS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03465121234      03465121234      YILDIRIM MAH. AYDINLIK SOK. 58400 ADALET SARAYI ŞARKIŞLA/SİVAS
  3. DOĞANŞAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03462251251      03462251251      GÜLTEPE MAHALLESİ SULTAN ŞEHİR BULVARI NO : 9 ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT. NO: Z44 58040 SİVAS
  4. GÖLOVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03463114627      03463114627      SİVAS CADDESİ ADALET SARAYI 1. KAT SUŞEHRİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI SUŞEHRİ/SİVAS
  5. HAFİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03462251251      03462251251      GÜLTEPE MAHALLESİ SULTAN ŞEHİR BULVARI NO : 9 ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT. NO: Z44 58040 SİVAS
  6. ULAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03462251251      03462251251      GÜLTEPE MAHALLESİ SULTAN ŞEHİR BULVARI NO : 9 ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT. NO: Z44 58040 SİVAS

 

 1. 59 TEKİRDAĞ SEÇİM KURULLARI
  1. ERGENE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02826513258      02826513258      ÇORLU ADALET SARAYI ÇORLU/TEKİRDAĞ
  2. KAPAKLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02827265716      02827268156      ADALET SARAYI-ÇERKEZKÖY-TEKİRDAĞ
  3. SÜLEYMANPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02822614918      02822632277      YIL. MAH.BARBAROS CAD. ADALET SARAYI TEKİRDAĞ

 

 1. 60 TOKAT SEÇİM KURULLARI
  1. BAŞÇİFTLİK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03565272000      03565272000      GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ ÇANAKÇI SOKAK ADLİYE SARAYI NO:29 60600 NİKSAR /TOKAT
  2. PAZAR/TOKAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03562142230      03562142230      TOKAT ADALET SARAYI PERAKENDE MAHALLESİ G.O.P. BULVARI NO: 345
  3. SULUSARAY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03566112120      03566112120      İSTASYON MAH. İNÖNÜ CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO:44 KAT:1 60670 ARTOVA/TOKAT
  4. YEŞİLYURT/TOKAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03566112120      03566112120      İSTASYON MAH. İNÖNÜ CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO:44 KAT:1 60670 ARTOVA/TOKAT

 

 1. 61 TRABZON SEÇİM KURULLARI
  1. ARSİN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04622235832      04622235832      KAŞÜST MAH. ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT ARSİN İLÇE SEÇİM KURULU YOMRA/TRABZON
  2. BEŞİKDÜZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04628415755      04628415755      ÇARŞI MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI NO:2/A 61400- VAKFIKEBİR/TRABZON
  3. ÇARŞIBAŞI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04628415755      04628415755      ÇARŞI MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI NO:2/A 61400- VAKFIKEBİR/TRABZON
  4. DERNEKPAZARI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04626161129      04626161430      ÇAYKARA HÜKÜMET KONAĞI ÇAYKARA ADLİYESİ 1. KAT ÇAYKARA / TRABZON
  5. DÜZKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04622284425      04622284425      DÜRBİNAR MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ ADLİYE SARAYI AKÇAABAT /TRABZON
  6. HAYRAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04627716363      04627716363      OF HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 OF-TRABZON
  7. KÖPRÜBAŞI/TRABZON İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04627461709      04627464676      ÇARŞI MAHALLESİ YENİ ADLİYE SARAYI KAT: 1 SÜRMENE-TRABZON  Cumhurbaşkanı Adayı Kendi Köyü
  8. ORTAHİSAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04622235832      04622235832      KAŞÜSTÜ MAH.TRABZON ADALET SARAYI ZEMİN KAT ORTAHİSAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI YOMRA/TRABZON
  9. ŞALPAZARI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04628415755      04628415755      ÇARŞI MAHALLESİ HÜKÜMET KONAĞI NO:2/A 61400- VAKFIKEBİR/TRABZON

 

 1. 62 TUNCELİ SEÇİM KURULLARI
  1. HEPSİ İLÇELERİNDE BULUNUYOR.

 

 1. 63 ŞANLIURFA SEÇİM KURULLARI
  1. EYYÜBİYE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04143135843      04143135843      VEYSEL KARANİ MAH. DARÇIN SK. NO:10 ADLİYE EK BİNA HALİLİYE ŞANLIURFA
  2. KARAKÖPRÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04143135842      04143135842      VEYSELKARANİ MAHALLESİ DARÇIN SOKAK ADLİYE EK BİNASI KARAKÖPRÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI HALİLİYE/ŞANLIURFA

 

 1. 64 UŞAK SEÇİM KURULLARI
  1. KARAHALLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02766181242      02766181242      GÖLBAHÇE MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI 64800 SİVASLI
  2. ULUBEY/UŞAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02762273960      02762273960      FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ YENİ ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT NO:46 MERKEZ/UŞAK

 

 1. 65 VAN SEÇİM KURULLARI
  1. EDREMİT/VAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04322121478      04322121478      SELİMBEY MAH. İPEKYOLU CADDESİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ZEMİN KAT İPEKYOLU / VAN
  2. TUŞBA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04322121478      04322121478      SELİMBEY MAH. İPEKYOLU CADDESİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ ZEMİN KAT İPEKYOLU / VAN

 

 1. 66 YOZGAT SEÇİM KURULLARI
  1. AYDINCIK/YOZGAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03544681066      03544681066      YENİYOL MAHALLESİ ADLİYE SARAYI ÇEKEREK/YOZGAT 66500
  2. ÇANDIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03547361166      03547361166      YENİMAHALLE CUMHURİYET CADDESİ - 66600 ÇAYIRALAN/YOZGAT
  3. KADIŞEHRİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03544681066      03544681066      YENİYOL MAHALLESİ ADLİYE SARAYI ÇEKEREK/YOZGAT 66500
  4. SARAYKENT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03543141300      03543141300      EMEK MAHALLESİ BAĞKUR CADDESİ NO: 2 AKDAĞMADENİ ADALET SARAYI KAT: 1 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
  5. YENİFAKILI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03546451399      03546451399      ADLİYE SARAYI İÇİ SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ BOĞAZLIYAN/YOZGAT

 

 1. 67 ZONGULDAK SEÇİM KURULLARI
  1. KİLİMLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03722516998      03722516998      YAYLA MAH. LİMAN CAD. ADALET SARAYI ESKİ BİNA 1.KAT 101 NOLU ODA 67100 ZONGULDAK
  2. KOZLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03722516998      03722516998      YAYLA MAH. LİMAN CAD. ADALET SARAYI ESKİ BİNA 1.KAT 101 NOLU ODA 67100 ZONGULDAK

 

 1. 68 AKSARAY SEÇİM KURULLARI
  1. AĞAÇÖREN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03823518533      03823514979      ORTAKÖY ADALET SARAYI 1. KAT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ORTAKÖY/AKSARAY
  2. GÜLAĞAÇ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03822160336      03822160336      TAŞPAZAR MAHALLESİ EBULFEYZ ELÇİBEY CADDESİ AKSARAY ADLİYESİ ÜÇÜNCÜ KAT 301 NOLU ODA
  3. GÜZELYURT İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03822160303      03822160336      TAŞPAZAR MAHALLESİ EBULFEYZ ELÇİBEY CADDESİ AKSARAY ADLİYESİ ÜÇÜNCÜ KAT 301 NOLU ODA
  4. SARIYAHŞİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03126872315      03126876484      İSTİKLAL MAHALLESİ METİN ŞANAL BULVARI ADALET SARAYI NO: 36 KAT:1 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ ANKARA.
 2. 69 BAYBURT SEÇİM KURULLARI
  1. AYDINTEPE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04582119225      04582119225      GENÇOSMAN MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ADLİYE SARAYI KAT:4 BAYBURT
  2. DEMİRÖZÜ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04582119225      04582119225      GENÇOSMAN MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ADLİYE SARAYI KAT:4 BAYBURT

 

 1. 70 KARAMAN SEÇİM KURULLARI
  1. AYRANCI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03382135542      03382126466      HAMİDİYE MAHALLESİ 1856. SOKAK NO:31 MERKEZ/KARAMAN
  2. BAŞYAYLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03387161778      03387163060      SEYRAN MAHALLESİ ADALET SARAYI/ERMENEK-KARAMAN
  3. KAZIMKARABEKİR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03382133268      03382126466      HAMİDİYE MAHALLESİ 1856. SOKAK NO:31 MERKEZ/KARAMAN

 

 1. 71 KIRIKKALE SEÇİM KURULLARI
  1. BAHŞİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03182246040      03182251779      FABRİKALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 71100 KIRIKKALE ADLİYESİ KIRIKKALE
  2. BALIŞEYH İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03182246040      03182251779      FABRİKALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 71100 KIRIKKALE ADLİYESİ KIRIKKALE
  3. ÇELEBİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03185153287      03185152914      KIRIKKALE KESKİN İLÇESİ
  4. KARAKEÇİLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03182246040      03182251779      FABRİKALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 71100 KIRIKKALE ADLİYESİ KIRIKKALE
  5. KIRIKKALE MERKEZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03182242646      03182251779      FABRİKALAR MAHALLESİ AĞABEY PEHLİVANLI BULVARI NO:1 KIRIKKALE ADALET SARAYI KAT:9 NO:926-927
  6. YAHŞİHAN İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03182246040      03182251779      FABRİKALAR MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 71100 KIRIKKALE ADLİYESİ KIRIKKALE

 

 1. 72 BATMAN SEÇİM KURULLARI
  1. BEŞİRİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04882139145      04885022220      GÜLTEPE MAHALLESİ YENİ ADALET SARAYI MERKEZ/BATMAN
  2. HASANKEYF İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04882139145      04885022220      ÇAMLITEPE MAHALLESİ YENİ ADALET SARAYI MERKEZ/BATMAN

 

 1. 73 ŞIRNAK SEÇİM KURULLARI
  1. GÜÇLÜKONAK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04866166749      04866166749      ŞAH MAHALLESİ ORHAN DOĞAN CADDESİ CİZRE KAYMAKAMLIĞI HİZMET BİNASI NO:68 ZEMİİN KAT CİZRE / ŞIRNAK

 

 1. 74 BARTIN SEÇİM KURULLARI
 2. KURUCAŞİLE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03783153326      03783153326      KUM MAHALLESİ GENÇPLİNİUS CADDESİ NO:25 ADALET SARAYI AMASRA/BARTIN

 

 1. 75 ARDAHAN SEÇİM KURULLARI
  1. ÇILDIR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04782113541      04782113541      KARAGÖL MAHALLESİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KAT 75000 MERKEZ/ARDAHAN
  2. DAMAL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04786112039      04786112039      SELAMVERDİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:76 HANAK KAYMAKAMLIK BİNASI 1. KAT HANAK ADLİYESİ HANAK/ARDAHAN

 

 1. 76 IĞDIR SEÇİM KURULLARI
  1. KARAKOYUNLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 04762277313      04762277313      14 KASIM MAHALLESİ- ATATÜRK CADDESİ- ADLİYE EK BİNA-KAT:5-IĞDIR
 2. 77 YALOVA SEÇİM KURULLARI TÜM İLÇE SEÇİM KURULLARI MERKEZDE
  1. ALTINOVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02268144595      02268144595      İSMET PAŞA MAH. YALOVA ADLİYESİ. SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ. MERKEZ/YALOVA
  2. ARMUTLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02268144595      02668144595      İSMET PAŞA MAH. YALOVA ADLİYESİ. SEÇİM MÜDÜRÜLĞÜ/ YALOVA
  3. ÇINARCIK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02268144595      02268144595      İSMET PAŞA MAH. YALOVA ADLİYESİ. SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ/ YALOVA
  4. ÇİFTLİKKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02268144595      02668144495      İSMET PAŞA MAH. ADLİYE SARAYI. SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ/ YALOVA
  5. TERMAL İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 02268144595      02268144595      İSMET PAŞA AH.YALOVA ADLİYESİ. SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ/ YALOVA

 

 1. 78 KARABÜK SEÇİM KURULLARI
  1. EFLANİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03707121218      03707121218      ADALET SARAYI SAFRANBOLU/KARABÜK
  2. OVACIK/KARABÜK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03704120203      03704120203      ERGENEKON MAH. MİMAR SİNAN CAD. ADALET SARAYI. ZEMİN KAT. NO:9 78100 MERKEZ/KARABÜK

 

 1. 79 KİLİS SEÇİM KURULLARI TÜM İLÇE SEÇİM KURULLARI MERKEZDE
  1. ELBEYLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03488133582      03488133582      NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI ÜZERİ NO:18 KAT:1 D.:110 KİLİS ADLİYESİ
  2. MUSABEYLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03488133582      03488133582      NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI ÜZERİ NO:18 KAT:1 D.:110 KİLİS ADLİYESİ
  3. POLATELİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03488133582      03488133582      NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI ÜZERİ NO:18 KAT:1 D.:110 KİLİS ADLİYESİ
 2. 80 OSMANİYE SEÇİM KURULLARI
  1. HASANBEYLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03288260314 03288260314      ADNAN MENDERES MAHALLESİ ADLİYE SARAYI OSMANİYE/MERKEZ
  2. SUMBAS İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03287182258      03287282258      YENİ ADLİYE SARAYI SUMBAS YOLU ÜZERİ KADİRLİ/OSMANİYE
  3. TOPRAKKALE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03288260314      03288260314      ADNAN MENDERES MAHALLESİ ADLİYE SARAYI/OSMANİYE/MERKEZ

 

 1. 81 DÜZCE SEÇİM KURULLARI
  1. CUMAYERİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03805142734      03805142734      FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ESKİ BOLU CADDESİ ADALET SARAYI ZEMİN KAT MERKEZ/DÜZCE
  2. ÇİLİMLİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03805142734      03805142734      FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ESKİ BOLU CADDESİ DÜZCE ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT MERKEZ/DÜZCE
  3. GÖLYAKA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03805142734      03805142734      FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ESKİ BOLU CADDESİ DÜZCE ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT MERKEZ/DÜZCE
  4. GÜMÜŞOVA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03805142734      03805142734      FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ESKİ BOLU CADDESİ DÜZCE ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT MERKEZ/DÜZCE
  5. KAYNAŞLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 03805142734      03805142734      FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ESKİ BOLU CADDESİ DÜZCE ADLİYE SARAYI ZEMİN KAT MERKEZ/DÜZCE

 

 

 

 

 

 • Yukarıda görüldüğü gibi 81 ilin şeması bulunmaktadır.

 

 1. Türkiye’de 81 il ve 922 İlçede vardır.
 2. 79 ilde bulunan ilçelerin çoğunda farklı farklı ilçelerde ilçe seçim kurulları bulunmaktadır.

 

 1. Ülke genelinde 320 ilçede İlçe seçim kurulu ilçelerin sınırları dışında kurulmuştur.

 

 1. KIRŞEHİR iline bağlı AKÇAKENT ve ÇİÇEKDAĞI İLÇE SEÇİM KURULLARI YERKÖY/YOZGAT ilinde bulunmaktadır.

 

 1. KİLİS ve YALOVA illerinde Tüm ilçe seçim kurulları Merkezde toplanmıştır.

 

 1. BİTLİS ve TUNCELİ illerinde ilçelerde ilçe seçim kurulları tam olarak mevcuttur.

 

 • Siyasi Partiler İlçe seçim kongreleri Merkezde bulunan farklı ilçelerin kongrelerini yapmak istediklerinde. Yüksek Seçim Kurulunun kesinlikle yazılı olarak izin vermemesi. 02.ŞUBAT.2022 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAKANLIĞINA SAYI : 02022022-YSK- 344610001022 KAYIT NO : Adalet Birlik Partisi GENEL MERKEZ ANKARA - 02022022-YSK- 344610001022 KONU : Kırklareli İli PINARHİSAR ve Kofçaz ilçeleri ilçe Kongrelerini yapmak istediğimiz yer Kırklareli Merkez ilçe hudutları içinde bulunduğundan anılan yerde seçimin yapılması konusunda tereddüt hasıl olduğundan bahis ile, Bu nedenle, Adalet Birlik Partisi KIRKLARELİ İLİ PINARHİSAR VE KOFÇAZ İlçe Kongresinin PINARTEPE VE KOFÇAZ İlçe Seçim Kurulu Başkanlarının denetim ve gözetiminde Kırklareli iline Bağlı Merkez ilçede belirtilen yerde yapılmasında bir sakınca bulunup bulunmadığı hakkında görüşün tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini rica ederim. Dilekçemize Yüksek Seçim Kurulundan gelen cevap Örnek Kırklareli Kofçaz İlçe Seçim Kurulu Merkezde olmasına rağmen Kongreyi merkezde yapmak istediğimizde, Yüksek Seçim Kuruluna Yazdığımız dilekçemize vermiş olduğunuz cevapta Kongrenin Kofçaz ve Pınarhisar ilçe sınırları dışında yapılamayacağı, Kongre merkezde yapılması adına verdiğimiz dilekçemizi RED etmiştiniz. ilçe kongrelerinin İlçe seçim kurullarının Bulunduğu ilçelerde yapılmamasına müsaade etmezken, Ülkenin kaderini değiştirecek bir genel seçimde bunu uygulatmaması Hayatın olağan akşına engel ve Hukuksuz bir yaklaşımdır. Anayasanın 6. Maddesine göre alınan karar gereği Seçimin iptal edilmesi gerekmektedir. Vatandaşların bulundukları yerden seçim kurullarına gidip gelmeleri hem hayatın olağan akışına aykırı olup hem de büyük bir israftır. Vatandaşın seçme hakkı idari tasarruf ile ihlal edilmektedir, bu durum Anayasaya aykırıdır, kabulü mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir