Seçim öncesi son mesajlar TRT’den verildi.

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi parti temsilcileri son mesajlarını bugün TRT televizyon ve radyolarından verecek. Konuşmaların ardından saat 18.00'de propaganda süreci sona erecek.

Herkese Selam
Ülkenin kaderini değiştirecek seçimlerin son haftasındayız, tartışmalar, konuşmalar ve daha fazla reklam olacak. Ama seninle oturma odanda ya da mutfak masasının etrafında oturabilseydim şunu söylerdim:
Türkiye’nin sorunları çözümsüz değildir.
Türkiye bu sorunların üstesinden gelecek, vatandaşlarına umut, güven, değişim, gelişim ve birlikteliğini sağlayacak, Tüm halkımızın geleceklerine güvenle bakmalarına öncülük edecek, dinamik, güçlü vizyona sahip bir “siyasi oluşum” bekliyor.
Kavramların içinin boşaltıldığı, değerlerin eskitildiği, sözün anlamını yitirdiği bu dönemde Türkiye yeni ve taze bir anlayışa; kararlı, önünü ve geleceğini görebilen bir harekete, onurlu bir mücadeleye, ayakları yere basan, yerli ancak çağdaş bilgilerle donanmış kadrolara,ufuk açıcı, yazılım dünyası, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin gerçekçi programlarını içeren projelere; çok büyük ihtiyaç duymaktadır.
Bugün millet olarak yeniden ilerleyeceğimize inanıyorum. Ancak insanlarımızı tekrar işlerine döndürmek ve orta sınıfı yeniden güvende tutmak için yapacak daha çok işimiz var.
Şimdi, zenginler için daha da büyük vergi indirimleri ve Ülkemizde daha az düzenleme ile hepimizin zenginleşeceğine inanıyorum. Başka bir deyişle, en başta krize yol açan aynı damlatma politikalarını ikiye katlayacaktı.
Planım ne?
Dünyada başarılı olmuş Ülkeleri araştırdık,

YAZILIM; Zonguldak ilimizde Yazılım kenti oluşturacağız. Dünya bilişim çağına doğru ilerliyor ve biz daha bu trene binemedik. Parti olarak bir araştırma yaptık ve ülkemizde bulunan illerin iklimi ile yabancı ülkelerin iklimlerinde neler yapılıyor baktık ve bir şeye rastladık. Erzurum iklim şartlarına uyan, bitki örtüsü ve kapasitesiyle birebir KanadaToronto’nun kuzeyinde bir yerleşim birimi tespit ettik. Buranın özelliği eskiden bilgileri, Flaş bellekte, CD lerde saklıyorduk. Şimdi ise Bulut sisteminde saklıyoruz. Facebook, insstagram gibi mecralara yüklediğimiz fotoğraf ve videoların tutulduğu alan, Şirket bilgilerimizin toplandığı bir veri depolama tesisi var. Dünyanın bütün verileri bir yerlerde depolanıyor. Bu depolama tesislerinin en önemli özelliği iklim bakımından belli bir sıcaklığın üstüne dört mevsim boyunca çıkmaması gerekiyor.Bu iklim şartlarının birebir aynı özelliği Erzurum ilimizde bulunmakta. En son geçen yıl MikrosoftunTorontoya inşa ettiği veri depolama tesisinde yirmi beşbin kişi çalışıyor. Bir şehrin kaderini kökten değiştirecek bir yatırım. Bu yatırımı ülkemizde inşa edeceğiz. 81 ilimizde böyle yatırımlar oluşturacağız.
100.000 ek matematik ve fen bilimleri öğretmeni hazırlayarak dünyanın en iyi iş gücünü korumayı garanti ediyoruz. 2 milyon Türkiyeliyi Açacağımız Tematik okullarımızda ihtiyaç duydukları iş becerileri ile eğiterek Bilim ve teknolojinin ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından stratejik önemi olduğuna ve ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarının Türkiye’deki ve yurt dışındaki bilim adamlarımızın geniş katılımıyla ülkemize dönmelerini sağlayacağız.

EKONOMİ; Bir milyon yeni üretim istihdamı inşa edeceğiz ve işletmelerin ihracatlarını ikiye katlamasına yardımcı olacak yasal düzenlemeler hazırladık. Yurtdışına iş gönderenlere değil, Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere vergi indirimi yapacağız. ekonomi politikalarımızın temelini oluşturan en önemli faktör dış ticaret açığının kapatılmasıdır. Bunun temelini oluşturan iki tane faktörümüz var. Bunlardan birincisi Sanayi alanında oluşturacağımız model. İkincisi ise tarım alanında oluşturacağımız modeller. Sanayi alanında oluşturacağımız modelde Türkiye'nin dış ticaret açığını oluşturan en önemli ürünleri belirledik.Petrol ithalatımızı yarıya indireceğiz ve daha fazla Türk yapımı enerji, petrol, temiz kömür, doğalgaz, rüzgar, güneş ve biyoyakıtlar gibi yeni kaynaklar üretimini başlatacağız.
Orta Anadolu'da yeni şehirler inşa edeceğiz. Fabrikalar, Sanayi Tesisleri, teknoloji alanları ve diğer tesislerle beraber etrafında kuracağımız yerleşim alanları ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'nun çeşitli illerindeki insanlarımızı bu bölgede yaşam alanı oluşturarak dış ticaret açığını kapatmak.

TARIM; Türkiye'nin tarım alanında oluşturacağı yeni ekonomik modelle ithal ettiğimiz tarımsal ve hayvansal ürünleri ülkemiz topraklarında üreterek iç Piyasayı doyurmak ve fazlasını da ihraç etmek yönünde olacaktır.
Bu modelin temelinde çiftçimize mazot, su, elektrik, gübre, tohum ve diğer girdilerin devlet tarafından ücretsiz verilerekİlk 5 yıllık tarımsal Kalkınma modeline geçeceğiz. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi ÇKS üzerinden tarım ürünlerine alım garantisi vererek, toplanan ürünlerin kayıt altına alınması ve Ücretsiz verilen girdilerin alınan Mahsulün üzerine eklenerek satışının son kullanıcıya güvenli ve kaliteli gıdaya ulaşmamızdaki en büyük güvence olacaktır.
Tüm bitkisel ürünler için; ÇKS Bilgi Sistemi'ne kayıt zorunluluğu getirilecek. Dolu, fırtına, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu hasarlar sonucu doğrudan uğradığı maddi zararların önlenmesi ve önlenemeyen durumlarda Sigorta acenteleri üzerinden tarsim alt yapısı kullanılarak sigortalanmaları ve sigorta primi devlet güvencesi ile ödenmesi sağlanacaktır. Sigortaların kontrolü Yerel Sigorta acenteleri tarafından yapılacak yasal düzenlemeleri hazırladık.
Bu iki model sayesinde Türkiye'nin 120 milyar dolara yaklaşan Dış Ticaret açığı kapatılarak, her sene 100 milyar dolar fazla vermesi hedeflenmektedir.Tarımda teknolojik gelişmenin ve iktisadi verimliğin dikkate alınarak, çiftçi ailesi gelirinin aile başına ortalama milli gelir seviyesine yükseltilmesini öngören bir tarım reformu hazırladık. Adalet Birlik Partisine oy vererek tarım politikamıza destek vermiş olursunuz.

BAKANLIKLAR; Su Bakanlığını kurarak Canlı yaşamın geleceğinin hayatta kalmasının teminatı olan suyu koruyarak Dünya da Su konusunda söz sahibi ülke olacağız.
Doğal Afetler Bakanlığı kuracağız. Ülkemiz de oluşabilecek her türlü doğal afette Devlet aklını kullanmasını sağlayacağız. Zorunlu Deprem sigortası takibini Sigorta Acenteleri üzerinden takip ederek Ülkede sigortası olmayan tek bir konut ve işyeri bıraktırmayacağız.

ADALET; Yargıda sıkıntılar çok. Davalar zamanında bitmiyor. Çünkü hakimin üstündeki dosya sayısı çok, hakkıyla inceleme yapıp davayı yürütmek için hakimin çalışabileceği kadar iş yükü olmalı. Mesaileri saat 17.00’de bitmez, evine iş götürür, çoğu haftasonlarını çalışarak geçirir. Ailesine vakit ayırmayı bırak kendine dahi ayıramaz. Öncelikle hakim ve savcının iş yükünü çalışabileceği, hakkıyla ve zamanında doğru karar verebilmesi için yeteri kadar iş yükü ile sağlayacağız, yani azaltacağız ve o zaman göreceğiz ki davalar kısa sürede bitip kararlar yerinde olacak.

 

Yine Hakim ve Savcı ile emri altında çalışan personellerin yani adliye çalışanlarının maaşlarını insanca yaşayabilecekleri düzeye getireceğiz. Bugün mesleğe yeni başlayan bir hakim yoksulluk sınırı altında çalışıyor ve milyonluk dosyalarda ya da ömür boyu verilen cezalarda büyük bir sorumluluğun altına girip imzasını atıyor. Böyle bir iş yükü ve sorumluluk istisnalar hariç çoğu meslekte yoktur.

İşte adaletin temeli olan Hakim Savcı ve diğer yargı personellerine insanca yaşayabilecekleri iş yükü ve gelir dağılımı sağlayacağız ki adaleti sağlarken adaletsizliği yaşamasınlar.

Arabuluculuk kurumunu kâğıt üzerinde bırakmayacağız, daha etkin ve kapsamlı olacak.

VERGİ; mali politikalarda uygulayacağımız değişimler Türkiye'nin şu anda var olan vergi sistemini tamamen değiştireceğiz. KDV oranını Tüm ürünlerde %5 çekerek naylon faturanın önünü kapatacağız. Sağlık ve zorunlu insan hayatı etkileyen kullanımlarda vergiyi sıfırlayacağız. Vergide ister şahıs ister şirket olsun net kazanç üzerinden %10 gelir vergisi tahakkuk edeceğiz. Şimdi soracaksın %10 gelir vergisi bütçe açığı oluşturmaz mı.Tabii ki oluşturmaz. Şu andaki model devlet sadece dolaylı vergilerden ve yakalayabildiğinden vergi alıyor. Bizim getireceğimiz sistemle tüm kaçakların önü kapatılacak ve tahsil kabiliyeti %95 olacak.
Dış ticaret alanında Sanayi alanında tarımsal alanda mali alanda yapacağımız bu yenilikler ile dış ticaret açığı kapanmış bütçesi fazla veren bir devlet modeline geçeceğiz. Bu modelle herkes milli gelirden daha adaletli pay alacak dolaylı vergiler ve cezalar sıfıra indirilecektir.Ekonomik alanda sağlayacağımız başarıyla Türk lirasının Uluslararası Para birimleri karşısında güçlenmesini sağlayacağız bu İstikrar sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar Beş, On, Yirmi, Elli yıl sonrasını görebilecek ve yatırımlarını ona göre programlayabileceklerdir.
Yeni bir ekonomik yurtseverlik zamanı. Kökleri, ekonomimizi büyütmenin güçlü ve gelişen bir orta sınıfla başladığı inancına dayanmaktadır. Planımı okuyun. Diğer siyasi Partilerle karşılaştırın ve kendiniz karar verin.
14 Mayısta seçimlerde Adalet Birlik Partisine oy vermenizi rica ediyorum.

Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.

Rabbim Ülkemizi ve Milletimizi korusun. Çok çalışacağız.

Dinlediğin için teşekkürler." İfadelerine yer verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir